Het potentieel van de digitale economie kan alleen benut worden als ondernemers weerbaar zijn tegen cyberrisico’s en investeren in beveiliging. Ruim twintig grote bedrijven uit Brainport Eindhoven wisselen al vertrouwelijke informatie uit op het gebied van cybersecurity binnen de Eindhoven Cyber Security Groep (ECSG). Er is echter pas sprake van optimale veiligheid als ook hun toeleveranciers weerbaar zijn. Daarom wordt nu gebouwd aan een Cyber Weerbaarheid Centrum Brainport (CWCB).

Sandra Konings is leading partner van de Cybersecurity praktijk bij BDO Accountants & Adviseurs en is medeoprichter en voorzitter van de ECSG. Zij heeft meer dan zestien jaar internationale ervaring als Chief Security Officer, waarvan acht jaar in de financiële wereld en acht jaar bij ASML. Onlangs is Konings gevraagd voor het inhoudelijk projectleiderschap van het CWCB.

Vitale infrastructuur beschermen
Maar laten we bij het begin beginnen met de ‘strijd’ tegen cybercriminaliteit. Het ministerie van Justitie en Veiligheid helpt bedrijven in de vitale infrastructuur in hun strijd tegen cybercriminaliteit door het actief delen van kennis en informatie. Hiertoe is het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) opgericht. Naast de vitale infrastructuur wordt ook intensief samengewerkt met een groep multinationals met een hoofdkantoor in Nederland en AEX genoteerd zijn. Van deze groep was Konings lange tijd voorzitter. “Ook voor deze bedrijven is het goed om elkaar te helpen en te waarschuwen.”

MKB minst weerbaar tegen cyberaanvallen
Toch ontbrak er volgens Konings nog iets. “De ‘grote jongens’ zoals Shell en Unilever hebben normaliter voldoende middelen ter beschikking om cybercrime tegen te gaan. Het gros van de Nederlandse bedrijven betreft echter het MKB. Zij hebben niet altijd de kennis en middelen om iets te ondernemen tegen cyberaanvallen, die desastreuze gevolgen kunnen hebben. Zowel voor henzelf als voor hun afnemers. Mijns inziens is het dan ook van enorm economisch belang dat we ook het MKB helpen bij het meer weerbaar zijn tegen cyberaanvallen.”

Digital Trust Center: het NCSC voor het MKB
Jaren geleden kaartte Konings en anderen deze problematiek al aan bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Maar het ‘financiële potje’ was niet toereikend. Keuzes moesten gemaakt worden. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaf echter aan zich ook in te willen zetten voor cybersecurity. En zo ontstond het idee voor de oprichting van een landelijk dekkend netwerk voor MKB cyberweerbaarheid, met een overkoepelend Digital Trust Center (DTC) in Den Haag. Konings: “Dat wat het ministerie van Justitie en Veiligheid via het NCSC biedt aan de vitale infrastructuur, biedt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat nu via dit DTC aan het MKB. Uiteraard delen NCSC en DTC over en weer informatie met elkaar.”

Hulp aan ondernemers tegen cybercrime
Den Haag (DTC) wil ondernemers dus helpen met veilig digitaal ondernemen door het inrichten van een landelijk dekkend stelsel van cyberweerbaarheidsnetwerken. Het eerste netwerk dat zich bij het DTC aansloot, was het CWCB. Het CWBC is ontstaan uit de ECSG, opgericht in 2013 door onder andere Philips, ASML en VDL. Momenteel zijn 24 bedrijven actief in de hightech maakindustrie in Eindhoven bij de ECSG aangesloten. Konings: “De bedrijven binnen het ECSG hadden de wens het MKB – dat zijn hun toeleveranciers – te helpen zich beter te weren tegen cybercrime. In samenspraak met Brainport Development hebben we toen het CWCB opgericht. De toekomst zal uitwijzen of het een stichting of een coöperatie wordt.”

Blauwdruk voor andere cyberweerbaarheidsnetwerken
Het CWCB helpt de hightech maakindustrie zich te beschermen tegen cybercrime. Het is tevens een blauwdruk voor andere cyberweerbaarheidsnetwerken in Nederland, gecoördineerd door het DTC in Den Haag. Naast het cyberweerbaarheidsnetwerk voor de hightech maakindustrie zijn er andere vergelijkbare netwerken in ontwikkeling rondom onder andere de zorg, Schiphol en de Rotterdamse Haven. Alle regionale netwerken kunnen zich verbinden met het DTC van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Belangrijke rol voor bedrijven en ministerie
Het CWCB wordt financieel en/of met mensen ondersteund door bedrijven binnen het ECSG, Brainport Industries, Brainport Development, BDO Accountants & Adviseurs, de Provincie Noord-Brabant en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

We raken steeds meer en intensiever digitaal met elkaar verknoopt

Cybersecurity van belang voor de hele keten
Cyberweerbaarheid is uitermate belangrijk. Niet alleen voor grote bedrijven, maar ook voor het MKB. Konings: “Als een bedrijf door een cyberaanval tien dagen stil ligt, bestaat de kans dat het dit niet overleeft. Maar er speelt nog meer. Want aan wie levert het bedrijf? Dan komen we terecht bij ketenweerbaarheid. We raken steeds meer en intensiever digitaal met elkaar verknoopt. Stel leverancier A levert een product aan afnemer B. Deze wil op zijn beurt het product verwerken in zijn eindproduct en het leveren aan klant C. Dan blijkt dat klant C een virusaanval heeft, veroorzaakt door het softwaredeel in het product van leverancier A. Bij inkoopprocessen wordt er gekeken naar kwaliteit, prijs en levertijd. Maar nog te weinig naar cybersecurity. Welke eisen stellen we hierbij aan leveranciers?”

Hoofddoel is het digitaal delen van kennis en informatie omtrent bedreigingen

Portal open voor hightech maakindustrie
Tot slot nog even terug naar het CWCB. Momenteel kent het centrum elf first users. Het is de bedoeling om nog dit najaar uit te breiden naar 25 tot 30 gebruikers. “In januari zetten we de portal open voor iedereen die maar mee wil doen vanuit de hightech maakindustrie”, vertelt Konings. “Hoofddoel is het digitaal delen van kennis en informatie omtrent bedreigingen. Informatie die we krijgen van het DTC, via openbare bronnen en het NCSC. Op onze beurt delen wij onze kennis weer met Den Haag. Daarnaast willen we via de portal best practices delen. En te zijner tijd kunnen consultants op de portal hun diensten aanbieden. Samen inkopen. Gunstig voor de prijs en bovendien verwachten we dan ook kennis van de hightech maakindustrie.”

Meer informatie: www.digitaltrustcenter.nl, www.ncsc.nl