Informatiebeveiliging voor de waterschappen

In jouw rol binnen de waterschappen ben je dagelijks bezig met het beheren van waterveiligheid en het garanderen van de kwaliteit van ons drink- en zwemwater.

De effecten van klimaatverandering maken jouw missie echter steeds uitdagender, met een toenemend risico op overstromingen en de complexiteit van het veiligstellen van waterkwaliteit.

Bovendien brengt de digitale transformatie van operationele technologieën nieuwe cyberdreigingen met zich mee die jouw werk kunnen ondermijnen.

Het beschermen van de infrastructuur tegen cyberaanvallen is cruciaal, niet alleen om de continuïteit van de waterlevering te waarborgen, maar ook om de gezondheid en veiligheid van de gemeenschap te beschermen.

Uitdagingen voor waterschappen

Downtime door cyberincidenten is een scenario dat je koste wat het kost wilt vermijden.

Tegelijkertijd zorgen de verscherpte wet- en regelgeving waaronder NIS2 ervoor dat je voortdurend op de hoogte moet zijn van de nieuwste standaarden en technieken om compliance te waarborgen.

Dit vraagt om een strategische benadering van informatiebeveiliging, waarbij je niet alleen reageert op huidige dreigingen, maar ook proactief toekomstige risico's identificeert.

De kloof overbruggen

Je staat voor de complexe taak om geavanceerde cyberbeveiligingsmaatregelen te integreren in een sector die traditioneel meer gefocust was op fysieke dan op digitale bedreigingen.

Dat vraagt om de juiste kennis en gespecialiseerde oplossingen.

Wij helpen je de kloof tussen fysieke en digitale veiligheid te overbruggen, zodat je kunt voldoen aan de huidige compliance-eisen en klaar bent voor de uitdagingen van morgen.

Guardian360: Jouw partner in het navigeren door complexe wateren

Jouw werk in de waterschappen is van onschatbare waarde voor de samenleving.

Het is essentieel dat je de controle behoudt over je cyberveiligheid en compliance om deze kritieke diensten te blijven leveren.

Ontdek hoe Guardian360 jou kan ondersteunen bij het beschermen van je kritieke infrastructuur en het waarborgen van de veiligheid van ons water.

Ons Lighthouse-platform biedt niet alleen inzicht in de beveiligingsstatus van jouw IT- en OT-systemen, maar stelt je ook in staat om proactief te handelen tegen toekomstige bedreigingen.

Neem de leiding over je cybersecurity en zorg voor een toekomst waarin we allemaal kunnen vertrouwen op veilig en schoon water.

Bekij de demo

Guardian360˚ waakt over ons

Office address
Orteliuslaan 1000
3528 BD Utrecht

 

Schouwburgplein 30-34
3012 CL Rotterdam

 

Mailing address
Postbus 2655 
3000 CR Rotterdam

 

Telephone +31 88 225 15 00

 

Email info@guardian360.eu