Met de digitalisering van de samenleving neemt ook het economische belang van informatiebeveiliging toe. Cybercriminaliteit leidt tot economische schade voor zowel bedrijven als huishoudens. Met name midden- en kleinbedrijven lopen in digitale beveiliging meestal achter op grote bedrijven. De gevolgen van cybercriminaliteit kunnen groot zijn.

Heeft een bedrijf haar informatiebeveiliging niet op orde, dan kunnen bijvoorbeeld gegevens van klanten op straat komen te liggen. Dat kan het leiden tot imagoschade én het stilvallen van de bedrijfsvoering. Datalekken, DDoS-aanvallen en ransomware vormen de grootste cybersecuritybedreigingen. Driekwart van de bedrijven met minimaal 250 medewerkers zijn daadwerkelijk al eens getroffen door een cybersecurityincident.

CEO-fraude
Ruim 1300 Nederlandse CFO’s en financieel directeuren zijn het doelwit geworden van zogenaamde ‘CEO Fraude’. De CFO ontvangt een valse e-mail die van de CEO van de onderneming lijkt te komen, waarin gevraagd wordt om geld over te maken naar een externe rekening. Het betreft CFO’s die onder meer werken voor Nederlandse banken en financiële dienstverleners, ICT-bedrijven, retailers, voedingsproducenten en logistieke ondernemingen. Dit bevestigt het beeld dat informatiebeveiligers al langer hebben: elke branche is vatbaar voor kwaadwillende hackers. Recent onderzoek laat zien dat CEO fraude een snel groeiend probleem is. In 2018 zijn er tot en met november al meer dan 249 meldingen gemaakt met een schade die oploopt tot in de tientallen miljoenen euro’s.

“Bedrijven zijn de afgelopen jaren zo afhankelijk geworden van goed functionerende IT, dat ze onbewust een automatiseringsbedrijf geworden zijn. Bij de meeste bedrijven liggen de primaire processen stil als de IT niet goed functioneert. Mede daarom vinden wij dat informatiebeveiliging meer aandacht moet krijgen van ondernemers. Zeker binnen mkb-ondernemingen, waar cyberveiligheid nog niet als kans wordt gezien”, aldus Jan Martijn Broekhof, bestuurder VNO-NCW provincie Utrecht.

Cybersecurity biedt ook kansen
Informatiebeveiliging oftewel cybersecurity is geen reden tot extreme bezorgdheid. “Als een onderneming haar informatiebeveiliging op orde heeft, dan draagt dat bij aan het imago van het bedrijf, de efficiency en de dienstverlening. Het kan bijvoorbeeld als marketingmiddel ingezet worden, door aan te geven dat de gegevens van de klanten veilig zijn en dat geeft meer vertrouwen aan de klanten”, aldus Broekhof.

Save the date: bijeenkomst ‘Aan de slag met cybersecurity’ op 5 maart 2019
Hoe is de informatieveiligheid in uw bedrijf geregeld? Ook aan de slag met cybersecurity? Op 5 maart 2019 organiseren VNO-NCW provincie Utrecht en MKB-Nederland Midden een bijeenkomst over cybersecurity. “Tijdens de bijeenkomst worden ondernemers onder andere geïnformeerd over de laatste stand van zaken op het gebied van cybersecurity door sprekers Astrid Oosenbrug (Oud Tweede Kamerlid en Sociaal Ondernemer ICT), Jelle van Haasten (Researcher Cyber Operations bij het Ministerie van Defensie) en Dave Maasland (CEO bij ESET). De ondernemers krijgen natuurlijk ook tips en adviezen hoe zij de volgende dag aanzienlijk veiliger kunnen werken met een paar simpele handelingen”. Reserveer 5 maart 2019 vanaf 16.00 uur alvast in uw agenda. Voor meer informatie en aanmelden, ga naar www.vno-ncwmidden.nl/evenementen.