Informatie­­beveiliging voor de transport­sector

In de snel evoluerende wereld van transport, waar elke beweging en elke levering telt, is jouw primaire doel het waarborgen van een veilige en betrouwbare operatie.

Met de toenemende afhankelijkheid van IT in de afgelopen jaren, van volledig geautomatiseerde warehouses gekoppeld aan ERP-systemen tot geavanceerde planningssoftware en digitale hulpmiddelen voor chauffeurs, sta je voor unieke uitdagingen.

Deze digitale assets zijn cruciaal voor de waarde van jouw onderneming, waardoor cybersecurity niet langer een optionele luxe is, maar een fundamentele noodzaak.

Cyberaanvallen, technisch falen en menselijke fouten vormen een steeds grotere bedreiging voor de continuïteit van jouw logistieke operaties.

En wat als dit ineens leidt tot algehele stilstand?

Uitdagingen door afhankelijkheid en innovatieve groei

De toenemende afhankelijkheid van technologie brengt specifieke verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden met zich mee. Vooral door de ketenpositie die logistieke dienstverleners innemen.

Dat is ook de reden dat cybercriminelen zich tot de transportsector richten. De onderling verbonden aard, de afhankelijkheid van technologie en de waardevolle data die de sector bevat maken hen een aantrekkelijk target.

Met de groeiende dreiging van cyberaanvallen en de toenemende complexiteit van het digitale landschap, sta je voor unieke uitdagingen: van geavanceerde malware tot geraffineerde phishing-aanvallen.

Deze bedreigingen onderstrepen het belang van proactieve beveiligingsmaatregelen om de continuïteit van je operaties te garanderen.

Guardian360: Informatie­­beveiligings­­oplossingen voor de transport­sector

Is jouw transportbedrijf klaar om de hedendaagse cyberdreigingen het hoofd te bieden? Met onze oplossingen krijg je niet alleen inzicht in de veiligheid van jouw IT-infrastructuur, maar ook de middelen om proactief te handelen tegen potentiële bedreigingen.

Neem de leiding in informatiebeveiliging en compliance

In de dynamische wereld van de transportsector is het essentieel om niet alleen je informatie veilig te houden, maar ook te voldoen aan de steeds veranderende regel- en wetgeving.

Met de invoering van de NIS2-wetgeving, naast de bestaande ISO 27001 en AVG/GDPR-normen, sta je voor de uitdaging om je cybersecuritymaatregelen en complianceprocessen voortdurend te evalueren en te versterken.

Is jouw organisatie actief in de keten van organisaties die hieraan moeten voldoen?

Wij zorgen ervoor dat je niet alleen voldoet aan de regel- en wetgeving en je business kunt continueren, maar ook een stap voor blijft op potentiële bedreigingen.

Bekij de demo

Guardian360˚ waakt over ons

Office address
Orteliuslaan 1000
3528 BD Utrecht

 

Schouwburgplein 30-34
3012 CL Rotterdam

 

Mailing address
Postbus 2655 
3000 CR Rotterdam

 

Telephone +31 88 225 15 00

 

Email info@guardian360.eu