Veel bestuurders vragen zich af waar al die extra investeringen in beveiligingsmaatregelen voor nodig zijn. Door de meldplicht datalekken, de gdpr en mogelijke boetes begint er in sommige gevallen een ‘business case’ te ontstaan, maar het rendement lijkt in veel gevallen moeilijk te bepalen. Ook zaken als imago schade en gevolgschades zijn voor veel organisaties lastig in kaart te brengen.

Gelukkig wordt hier steeds meer onderzoek naar gedaan. Onlangs publiceerde B2B International een onderzoek naar de schade als gevolg van een digitale inbraak. De onderzoekers hebben 1.260 bedrijven in zeven Europese landen gevraagd naar het totale verlies na veiligheidsincidenten. Voor grote MKB bedrijven lopen de kosten op tot gemiddeld 783.000 euro per digitale inbraak.

De kosten zitten vooral in personeelskosten voor medewerkers die moeten overwerken. Ook zijn er extra uitgaven nodig voor het compenseren van verloren omzet, extra veiligheidsmaatregelen, het inhuren van externe adviseurs en het aannemen van nieuw personeel.

Snelle detectie beperkt de schade

Uit het onderzoek blijkt ook dat midden en klein bedrijven gemiddeld 44 procent meer kwijt te zijn als de cyberinbraak pas na een week of later wordt ontdekt. Dat is ook logisch: als een inbreker binnen is, betekent dat niet dat hij gelijk zijn buit mee naar buiten kan nemen. Criminelen moeten eerst op zoek naar de waardevolle spullen in de IT-omgeving en kunnen die vaak pas na enkele dagen downloaden.

Guardian360 zorgt voor snelle detectie

Binnen Guardian360 gaan we er vanuit dat het een keer mis kan gaan. Elke organisatie krijgt een keer te maken met een incident. Dat is geen bangmakerij, maar de realiteit. Met de Network Audits van Guardian360 kunt u snel security issues opsporen en verhelpen.
Mocht het een hacker toch lukken om uw netwerk binnen te dringen, hebben we de Guardian360 Canary. Deze luistervink plaatsen we in de it-systemen van onze klanten om hackers snel te betrappen. Daardoor voorkomen wij hoge schade bij een incident.

Het rendement van deze oplossing laat zich makkelijk berekenen. De maandelijkse investeringen varieert van enkele honderden of duizenden euro’s, de schade die je ermee voorkomt al gauw in de tienduizenden of honderdduizenden euro’s.


Het onderzoek waarnaar verwezen wordt, wordt vermeld op deze website: http://www.nu.nl/ondernemen/4345032/mkb-bedrijf-bijna-79000-euro-kwijt-per-digitale-inbraak.html.