In korte tijd slaat de Nederlandse cybersecuritywereld twee keer alarm. Eerst waarschuwen de geheime diensten voor onderschatting van Chinese en Russische spionage. Nu vraagt de Cyber Security Raad (CSR) — het polderoverleg voor digitale veiligheid — het kabinet royaal te investeren in de bescherming van Nederlandse kennis. Een kleine miljard is wel het minimum, stelt de CSR, om het ‘verdienvermogen’ van de economie veilig te stellen.

De timing kan geen toeval zijn, zo kort voor een nieuwe kabinetsformatie. Je moet het ijzer smeden als het heet is. Maar achter de roep om extra geld gaat een fundamentele boodschap schuil. De bescherming tegen cybercrime moet niet meer alleen op de schouders van individuele bedrijven en universiteiten liggen. De computerinbraken worden zo massaal en zo geraffineerd, dat de overheid hierin de leiding moet nemen.

CSR-lid Hans de Jong, directeur van Philips Nederland, noemt het een ‘chefsache’. Geen multinational is ongeschonden het cybertijdperk ingerold, zegt De Jong, ook Philips niet, en elk bedrijf trekt dezelfde conclusie uit een incident: de hoogste baas moet verantwoordelijk zijn voor digitale dijkbewaking.

De metafoor van de dijkbewaking kan mensen ook nog op het verkeerde been zetten. Alsof je één keer een waterkering aanlegt, en dan honderd jaar droge voeten houdt. Cybersecurity is een wedloop tussen aanvallers en verdedigers die vraagt om permanente bijscholing.

Zo zou het kabinet de oproep van de CSR ook het best kunnen lezen: het draait niet zozeer om geld, maar om de vraag wie leiding neemt. Wat voor een bedrijf geldt, geldt ook voor de BV Nederland. Als cybersecurity bij een beursfonds een zaak is van de ceo, dan vraagt dat bij het kabinet om een aparte bewindspersoon. Iemand die de verschillende inlichtingendiensten en de politie coördineert. Die een meerjarenplan ontwikkelt om bedrijven, overheden, ziekenhuizen en universiteiten te beveiligen.

Nu is Nederland nog een makkelijk toevluchtsoord voor digitale criminaliteit, met een goed ontwikkeld, open internet, en open armen voor iedereen die een datacentrum wil bouwen. Een bewindspersoon geeft een andere signaal: Nederland neemt de digitale veiligheid serieus. Cybersecurity is iets waar een kabinet op kan vallen.

Originele link van het artikel: https://fd.nl/opinie/1375989/cybersecurity-is-chefsache