Halverwege de 19e eeuw trokken zo’n 40.000 mensen naar het, toen nog, wilde westen om hun geluk te beproeven langs de rivieren van Californië. Deze massale toestroom van migranten zorgde ervoor dat Californië haar eerste rechtssysteem met wetten en regels kreeg. Helaas kwam in het kielzog van de goudzoekers ook de criminaliteit mee: moord, diefstal en woekerrentes kwamen met grote regelmaat voor.

Rondom big data zijn vergelijkbare ontwikkelingen gaande. Onderzoekers stellen dat big data ‘het nieuwe goud’ of ‘de nieuwe olie van de 21e eeuw’ is. Veel organisaties beginnen de potentie van big data in te zien; door het koppelen van verschillende datasets krijgen zij nieuwe inzichten over (potentiële) klanten. Door geavanceerde algoritmes los te laten op deze datasets zijn er allerlei verbanden te leggen die voorheen niet te leggen waren. Mede hierdoor kan er nog meer segmentatie in product- en dienstaanbod toegepast worden. De voordelen van big data zijn ook binnen andere vakgebieden aanwezig: dokters en farmaceutische bedrijven krijgen bijvoorbeeld toegang tot datasets met gegevens van over de gehele wereld. Daarmee kunnen ze sneller inzicht krijgen in de ontwikkeling van bepaalde ziektebeelden en de factoren die daarop van invloed zijn. Dit zou ertoe moeten leiden dat er sneller medicijnen ontwikkeld worden.

De negatieve effecten van big data worden nu echter ook steeds duidelijker. Mensen realiseren zich dat gegevens, die voorheen in verschillende datasets stonden, gekoppeld zijn. Deze gegevens worden nu op manieren ingezet, waarvoor ze eigenlijk niet verstrekt zijn. Daarnaast zorgen de koppelingen en algoritmes ervoor dat mensen in bepaalde profielen worden ingedeeld, waar zij zich niet in herkennen. Dat iemand een keer naar een voetbalinterland geweest is en zijn/haar kind op de plaatselijke voetbalclub heeft zitten, betekent niet per se dat diegene een voetballiefhebber is. Toch is de kans aanwezig dat dit label aan deze persoon gekoppeld wordt.

Ook criminelen beginnen de waarde van big data in te zien. Zo zijn er via internet al verschillende datasets te koop waarmee je valse creditcards kunt aanvragen of maken. Maar er zijn ook al datasets te koop waarin de kredietwaardigheid van mensen gekoppeld is aan hun adres, sofinummer, e-mailadres en Facebook account. Deze datasets zijn voornamelijk verkregen door databases en IT-omgevingen te hacken van organisaties die deze gegevens verwerken. Daarbij geldt: hoe groter de dataset die je in huis hebt, des te aantrekkelijker doelwit je bent.

Voor inbrekers bieden de datasets waardevolle informatie: ze weten wanneer je op vakantie bent (als je dat op Facebook zet), waar je woont en of je in staat bent om dure spullen te kopen. Criminelen die liever via internet opereren gebruiken de datasets om mensen te selecteren die ze online kunnen beroven, bijvoorbeeld door gerichte e-mails te sturen met malware, waarmee ze kunnen inbreken op de computers van deze mensen en zo inloggegevens voor internetbankieren te achterhalen.

Wat kunt u doen om de kans te verkleinen dat uw data misbruikt wordt?
Zorg er als persoon voor dat u niet meer data aan anderen verstrekt dan nodig, en geef deze partijen alleen toestemming om de verstrekte gegevens uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Deze partijen mogen uw gegevens dan niet ter beschikking stellen of doorverkopen aan anderen.

Als organisatie moet u zich wapenen tegen inbraken van buitenaf. Zorg ervoor dat u er alles aan doet om inbraken op uw databases en IT-omgeving te voorkomen, dat data niet langer wordt opgeslagen dan nodig en dat deze alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn.