Guardian360 gaat verder met CyberSterk

Zo’n 2 jaar lang werkten Arjan Middelkoop, commercieel directeur bij SIDN, en Jan Martijn Broekhof, algemeen directeur van Guardian360, nauw samen met een SIDN-team aan CyberSterk. Vanaf 1 april geeft SIDN het stokje door en gaat Guardian360 zonder SIDN verder met deze cybersecurity-oplossing voor het mkb. “De potentie van CyberSterk is groot.”

Hoe raakte Guardian360 eigenlijk betrokken bij CyberSterk?

Middelkoop: “Nadat we CyberSterk als propositie hadden ontwikkeld en in de markt hadden getoetst in gesprekken met eindgebruikers en registrars, gingen we op zoek naar partners. Want als je wilt versnellen, kun je het best samenwerken met andere bedrijven. Bedrijven die de markt kennen, die andere sterke punten hebben en die delen van de oplossing kunnen leveren. Zo bouw je samen snel en succesvol aan een nieuw product. Guardian360 was een van de partijen die we uitnodigden voor een gesprek. Dat was de eerste keer dat ik kennismaakte met Jan Martijn. Er was meteen een klik. Guardian360 was actief betrokken in de samenwerking en hielp ons om de propositie fijn te slijpen en verder te ontwikkelen.”

Broekhof: “Ik vond CyberSterk direct interessant. Bij Guardian360 vinden we, net als bij SIDN, rechtvaardigheid op de digitale infrastructuur heel erg belangrijk. Goede beveiliging moet voor iedereen bereikbaar zijn. Daar droegen we altijd al aan bij met ons Guardian360 Lighthouse-platform. CyberSterk sluit perfect aan bij ons streven doordat het een betaalbare en begrijpelijke oplossing voor het mkb is. Daar kwam bij dat het netwerk van SIDN voor ons heel interessant is.”

Hoe ging de samenwerking?

Middelkoop: “Heel erg goed. Jan Martijn was echt onderdeel van het team. Gedurende het hele traject onderhielden we nauw contact. We spraken elkaar bijna wekelijks in het Agile businessteam, belden veel en gingen weleens samen eten. Er was veel onderling vertrouwen. Als je zo kunt samenwerken, dan is dat heel waardevol.”

Broekhof: “Eigenlijk stamp je samen in korte tijd een bedrijf uit de grond. En dat ging inderdaad erg goed. En als er eens iets mis ging, werd het meteen opgelost.”

Als het zo goed gaat, waarom komt er nu dan een einde aan die samenwerking?

Middelkoop: “Dat SIDN deze propositie introduceerde, kwam niet voort uit uitsluitend commerciële overwegingen. SIDN wil impact hebben op het gebied van cybersecurity. Het gaat ons erom dat het Nederlandse mkb weerbaarder wordt tegen cybercrime. Na 2 jaar hadden we een levensvatbare dienst in de markt gezet. In 2020 haalden we 40 klanten binnen en 19 verkooppartners. Voor een nieuwe dienst is dat niet slecht, zeker in deze coronatijd. Maar op zo’n 60.000 potentiële klanten in het mkb, is die impact gewoonweg beperkt. Het doet mijn ondernemershart pijn, maar voor SIDN is het een logische keuze. Gelukkig neemt Guardian360 het stokje van ons over. Zij kunnen CyberSterk naar een volgende fase brengen en het product met hun netwerk en distributiekracht nog sneller laten groeien.”

Broekhof: ”Wij zijn een commercieel bedrijf, daardoor staan we er anders in dan een stichting met een maatschappelijk doel. De potentie van CyberSterk is groot. Ik ben ervan overtuigd dat het kan gaan vliegen. En als je ziet wat SIDN erin geïnvesteerd heeft, dan zou het ook eeuwig zonde zijn om ermee te stoppen. Er is zoveel groundwork gedaan. Van dit leergeld maak ik graag gebruik. Het gaat SIDN niet snel genoeg, maar wij hebben een langere adem. En we willen even graag als SIDN het mkb veiliger maken.”

Gaat het lukken om van CyberSterk een succes te maken?

Broekhof: “Ik zie veel kansen. Elke dag lees je wel iets over cybersecurity-incidenten. Het aantal aanvallen neemt toe en criminelen worden steeds professioneler. Helaas worden ook steeds meer mkb-bedrijven slachtoffer. Mede daardoor begint het eindelijk door te dringen dat cybersecurity ook voor deze groep bedrijven van groot belang is. Natuurlijk is er nog veel werk te doen, maar we zien gelukkig dat steeds meer bedrijven investeren in het voorkomen van incidenten. Er zijn ook steeds meer informatiebeveiligers die zich met het onderwerp bezighouden. Dit zijn vaak startups die snel weer verdwijnen. En dat is wel jammer, want ik zou meer concurrentie alleen maar toejuichen. Dat verhoogt immers de aandacht voor cybersecurity.”

Gaat er nog iets veranderen aan CyberSterk?

Broekhof: “Aan de basis van CyberSterk veranderen we niets. Het blijft een betaalbare cybersecurity-oplossing die zo simpel is dat elke mkb’er ermee kan omgaan. CyberSterk geeft inzicht in de kwetsbaarheden in bedrijfsnetwerken en -websites en biedt hulp als er problemen worden gesignaleerd. Het product past perfect in de starterskit voor elk beginnend bedrijf. We zoeken met onze technologiepartner SecureMe2 en distributeur tst ict distributie nog wel naar de juiste prijsstrategie. In de nabije toekomst willen we de propositie aan de achterkant upgraden zodat we het dashboard kunnen verbeteren en nieuwe functies toevoegen. Daarnaast zetten we zeker flink in op promotie.”

Middelkoop: “Wij blijven helpen bij de promotie. Waar het kan brengen we CyberSterk onder de aandacht en voorlopig vind je het ook nog steeds op onze website. Alleen niet meer met een bestelformulier op die pagina, maar met een link naar de site van CyberSterk. En als we input kunnen leveren waarmee het product beter wordt, dan laten we dat niet na natuurlijk.”

Broekhof: “We namen CyberSterk van SIDN over, maar de samenwerking is gelukkig niet voorbij. CyberSterk kan een prachtig paraplumerk zijn om nieuwe diensten aan te bieden, SIDN blijft daarin meedenken en betrokken, al is het wat meer op afstand.”

SIDN heeft de afgelopen 2 jaar veel energie in CyberSterk gestoken. Wat gaan jullie doen met de tijd die vrijkomt?

Middelkoop: “We gaan weer verder met nieuwe projecten om het internet veiliger en makkelijker te maken. De tijd die we overhouden, stoppen we nu in DBS en IRMA, een privacyvriendelijk identiteitsplatform en IRMAconnect. Daarnaast blijven we zoeken naar nieuwe oplossingen. Naar manieren om meer impact te hebben en te zorgen voor een zorgelozer en veiliger internet.”