Dat zijn enkele bevindingen uit de grote jaarlijkse Eurobarometer, een onderzoek naar de houding van Europeanen ten opzichte van cybersecurity, die is opgesteld in opdracht van de Europese Commissie.

29% van de ruim 27.000 ondervraagde Europeanen gebruikte in 2018 verschillende wachtwoorden voor verschillende websites. In 2013 was dat nog 24%. Ruim een kwart (27%) gebruikt ook complexere wachtwoorden dan voorheen. Het hergebruik van wachtwoorden is vaak een oorzaak dat hackers toegang kunnen krijgen tot allerlei persoonlijke gegevens.

In het afgelopen jaar hebben bijna 6 op de 10 internetgebruikers hun wachtwoord voor tenminste 1 online dienst gewijzigd. Vaak gaat het daarbij om wachtwoorden van social media of bankensites. Toch is er nog wel werk aan de winkel. Maar liefst 40% van de ondervraagde internetgebruikers heeft in het afgelopen jaar geen enkel wachtwoord voor een internetdienst veranderd.

Vooral mobiel

Wat verder opvalt is dat het internetgebruik nu vooral plaatsvindt met mobiele apparaten, zoals de smartphone of tablet, in plaats van de desktop. Voor het eerst zijn mobiele toestellen de desktop of notebook voorbij gestreefd. Maar liefst 84% van de respondenten gebruikt voor de toegang tot internet een smartphone of tablet.


Dit artikel verscheen eerder op https://channelconnect.nl/securitydossier/2019/03/27/wachtwoordgebruik-europeanen-verbetert-langzaam