3 vragen aan… Stijn Grove

Stijn Grove begeeft zich dagelijks in het hart van de Nederlandse digitale economie. Als directeur van de Dutch Datacenter Association vertegenwoordigt hij de grootste commerciële datacenters van Nederland. Als directeur van Digital Gateway to Europe tot ver over onze landsgrenzen in als ambassadeur voor de digitale mainport van Nederland.

Waar lig je wakker van?

“Dat het gaat gebeuren. Hoe meer we overgaan in een digitale economie en samenleving, hoe kwetsbaarder we worden voor cybercriminelen. Dat besef is er nog onvoldoende. We wachten op het security-incident dat alle eerdere incidenten qua impact en schade gaat overtreffen. En specifiek dat het nu echt eens heel erg pijnlijk mis gaat en dat dit voor het grote publiek ook duidelijk en voelbaar wordt.

Daarnaast kan ik wakker liggen van het feit dat nieuwe regelgeving aangaande privacy, veiligheid en opsporing niet of verre van subtiel wordt doorgevoerd. Ingrijpen is soms nodig maar dit moet dan wel gedaan worden vanuit kennis, samenhangend beleid en ook rekening houdend met bestaande initiatieven. Er hangt zoveel van af dat dit echt beter moet en kan.”

Wat doe je om weer goed te slapen?

“Vertrouwen en veiligheid zijn de basis van alles wat we doen. Eén incident, twee incidenten, uiteindelijk zal het onze ogen doen openen, die knop doen omzetten, voor het grote publiek, bedrijven en de overheid.”

Dit is een wereldwijd probleem dat steeds meer impact krijgt. Ik denk wat er net met de e-mailschandalen en hacks tijdens de Amerikaanse verkiezingen is gebeurd al aangeeft hoe de digitale component de maatschappij kan beïnvloeden. We kunnen niet anders dan een oplossing hiervoor vinden.

Er zijn een hoop trends en initiatieven die hoop geven: de aandacht voor veiligheid in ontwerp en implementatie – ‘security by-design’ – groeit, de betere vertegenwoordiging van de sector, dialoog tussen private en publieke partijen komt op gang en door initiatieven als onder andere de anti-DDOS-wasstraat, ARPA2 en de opkomst van technieken als fog-computing geven aan dat we stappen in de goede richting aan het zetten zijn.”

Hoe ziet de securitywereld er over tien jaar uit?

“Digitale transformatie heeft gezorgd voor een grote concentratie van online diensten vanuit het datacenter. Die concentratie heeft de effectiviteit en schaalbaarheid van veiligheidstoepassingen verhoogd. Alle bedrijven en organisaties hebben hiervan geprofiteerd en hebben zich daardoor beter kunnen focussen op de key processen, waar het om gaat.

De structurele aandacht en samenhangend beleid op het gebied van veiligheid heeft ook gezorgd dat we als Nederland een digitale economie hebben die bloeit en dat onze digitale mainport internationaal kan blijven doorgroeien als toegangspoort naar Europa.

Kortom over 10 jaar kijken we terug op de vruchten van structurele aandacht en financiering, verhoogde effectiviteit door datacenteroutsourcing, goed publiek-privaat overleg, slimme regelgeving en uiteraard de technologische doorbraken. En bijna tien jaar een goede nachtrust.”


Deze bijdrage verscheen eerder op  https://www.securityvandaag.nl/article/item/Wachten-op-het-security-incident-dat-alles-overtreft.