De VVD wil dat middelbare scholen en mbo-instellingen gaan rapporteren hoe het met hun cyberveiligheid is gesteld. ‘Ik zou willen dat scholen een meetbaar getal verplicht in hun jaarverslag opnemen’, zegt Tweede Kamerlid Zohair el Yassini.

Hij denkt daarbij aan een nulmeting op basis van objectief meetbare informatie. Zoals in hoeverre scholen meerdere medewerkers met één account laten inloggen en of er eenvoudige wachtwoorden worden gebruikt. Hoe het getal er precies uit moet zien, wil het Kamerlid aan specialisten overlaten. ‘Waar het om gaat is dat er nulmeting komt, zodat duidelijk, wordt of scholen hun cyberveiligheid daadwerkelijk verbeteren.’

‘Veel scholen kwetsbaar’
VVD’er El Yassini komt met zijn voorstel op het moment dat onderzoeksbureau Kantar naar buiten brengt dat middelbare scholen en mbo’s (middelbaar beroepsonderwijs) in hun cyberveiligheid nog altijd tekortschieten. Een kwart van de instellingen kwalificeert zichzelf volgens een peiling onder ruim honderd scholen als ‘kwetsbaar tot zeer kwetsbaar’. Uit statistieken van Microsoft blijkt bovendien dat het onderwijs de vaakst aangevallen sector is, terwijl de respondenten zich daar niet van bewust zijn.

‘Problemen komen vaak ook niet nadrukkelijk op de tafel van de bestuurder’, zegt Geert-Jan van der Snoek, ceo van IT-bedrijf Breens Network en opdrachtgever van het onderzoek. ‘We zien wel eens een school die op vrijdag een serieus en urgent probleem heeft, maar het oplossen ervan over het weekend heen wil tillen.’ Ook is er volgens hem te weinig centraal beleid, waardoor individuele docenten er soms zelf voor kunnen kiezen een bepaald programma, zoals Zoom of Teams, wel of niet te gebruiken.

‘Rapportage helpt’
El Yassini denkt dat rapporteren scholen helpt hun cyberveiligheid te verbeteren. ‘Scholen hebben dan nog steeds de vrijheid om hun IT zelf in te richten, maar kunnen wel worden aangesproken als ze te weinig verbetering boeken.’

Lees het volledige artikel: https://fd.nl/ondernemen/1387208/vvd-scholen-moeten-cyberveiligheid-rapporteren-in-jaarverslag-inf1ca7GpBVl