Jaren geleden betekende het outsourcen van IT nog dat je de hele IT-afdeling de deur uitdeed, voornamelijk naar grote bedrijven. Megaprojecten van vele – soms wel honderden – miljoenen, waardoor alleen multinationals in de positie waren hun IT te outsourcen. Dit veranderde met de komst van online opslagruimte: het is nu voor iedereen mogelijk om binnen een paar minuten een virtuele server bestellen bij bijvoorbeeld Amazon.

Mede daarom verdween ook de afhankelijkheid van een IT-afdeling en was Shadow IT geboren. Shadow IT staat voor alle IT die niet officieel is goedgekeurd door de organisatie zelf en buiten de IT-afdeling valt. Denk aan laptops die van huis worden meegenomen en aan het netwerk worden gekoppeld of afdelingen die op eigen initiatief IT producten en -diensten afnemen. De opkomst van Shadow IT op de werkvloer is een logische ontwikkeling. Sommige systemen en procedures zijn zo omslachtig dat medewerkers de voorkeur geven aan snelle en gebruiksvriendelijke oplossingen via eigen laptops of via de cloud. Toch spreekt het voor zich dat ICT-managers hier geen fan van zijn. De veiligheid komt in gevaar en het levert ook risico’s op. We zetten de belangrijkste gevaren op een rij.

1. Non-compliancy
Regels binnen het bedrijf en wet- en regelgeving in het algemeen verbieden in sommige gevallen het hosten van applicaties (en met name persoonsgegevens) buiten Nederland. Als medewerkers op eigen computers of systemen in de cloud werken, verlies je een deel van de controle hierover en weet je dus niet of je aan deze regels voldoet.

2. Geen toezicht op adequate beveiliging
Een standaard cloudserver die niet door IT wordt beheerd, krijgt geen of weinig beveiligingsmaatregelen mee en loopt soms tientallen patches achter. Er zijn meerdere gevallen bekend van grote databestanden die zonder adequate beveiliging, (tijdelijk) op Amazon S3 zijn geplaatst en vervolgens zijn vergeten. Een klassiek voorbeeld van een potentieel datalek.

3. Geen grip op de kosten
Het bestellen en gebruiken van virtuele servers is gemakkelijk, maar deze uitzetten blijkt lastiger. Ook het voorspellen van de exacte factuur is lastig, onder andere omdat er per databasetransactie wordt afgerekend. Onverwachte extra kosten zorgen soms voor vervelende verrassingen.

4. Onvoorspelbare performance
Door verkeerde keuzes of een onzorgvuldig samengestelde architectuur kunnen applicaties en platformen soms niet de verwachte performance en beschikbaarheid leveren. Juist omdat niet elk platform ‘cloud ready’ is, houdt IT graag de controle over wat er wordt aangesloten.

Dit betekent echter niet dat je alle Shadow IT dan maar moet verbieden. Er zijn twee dingen waar je als organisatie goed op moet letten. Ten eerste moeten activiteiten buiten de goedgekeurde IT geen vertrouwelijke data omvatten. Wanneer de verwerking van persoonlijke gegevens buiten de goedgekeurde omgeving plaatsvindt, is de kans op datalekken groter, met alle gevolgen van dien. Door data te scheiden en veilig te verwerken, waarborg je de persoonsgegevens van klanten en is het risico op datalekken kleiner. De tweede belangrijke factor is de training van medewerkers. Door iedereen bewust te maken van de risico’s en mogelijke consequenties van Shadow IT zorg je voor een gezamenlijke mindset. Leer je medewerkers dus niet alleen omgaan met reguliere ICT, maar begeleid ze ook in het gebruik van Shadow IT.


Bron: https://www.intermax.nl/shadow-it/