Cybercriminaliteit stijgt van vierde naar tweede plek.

Verzekeraars zien hun vermogen om te veranderen en cyberrisico’s als grootste bedreigingen voor hun sector. Verder beschouwen ze voor het eerst sinds de start van het onderzoek (2007) de alsmaar voortschrijdende technologie als risicofactor.

Dat blijkt uit ‘Insurance Banana Skins 2017’, een onderzoek dat het Britse Centre for the Study of Financial Innovation (CSFI) heeft uitgevoerd, in samenwerking met PwC. Voor het onderzoek werden wereldwijd 836 verzekeraars, toezichthouders en marktkenners geïnterviewd. Het onderzoek wordt eens in de twee jaar uitgevoerd en brengt potentiële bananenschillen – waaraan het zijn naam te danken heeft – in kaart.

Sector schade ziet grootste risico

Dit jaar zijn operationele risico’s met stip gestegen op de ranglijst. Zo maken verzekeraars zich zorgen over hun vermogen om uitdagingen rondom digitalisering, consolidatie, nieuwkomers en kostenreductie het hoofd te bieden. Een aantal hiervan komt nieuw binnen op de ranglijst en hangt nauw samen met nieuwe technologieën die de wereld van verzekeraars op zijn kop zetten. Voorbeelden zijn zelfrijdende auto’s, internet of things (IoT) en kunstmatige intelligentie. Technologie wordt als het grootste risico beschouwd in de sector ‘schade’.

Een andere stijger die met digitalisering samenhangt is cybercriminaliteit: dit onderwerp steeg op de lijst van de vierde naar de tweede plaats. Verzekeraars vrezen zowel de cyberaanvallen op hun eigen organisatie als ook een toename van uitkeringen van verzekerde schade als gevolg van cybercrime. “Cyber is hard gestegen, terwijl de survey is uitgevoerd voor de recente ransomware-aanvallen”, zegt Bas van de Pas, verantwoordelijk voor de verzekeringssector bij PwC. Volgens hem werkt de sector veelal met privacy gevoelige informatie en het is dus niet verwonderlijk dat verzekeraars bezorgd zijn over dit risico.

Gebrek aan IT-talent

Het bananenschil-onderzoek toont verder aan dat het vermogen van de verzekeringssector om talent aan te trekken en te behouden een snelgroeiende zorg is. Vooral personeel met vaardigheden die nodig zijn voor de digitale transformatie is schaars. Dat vormt een risico voor hun veranderende businessmodel.