Bulkhacks AIVD en MIVD onder de loep

De toezichthouder op de geheime diensten begint een onderzoek naar hoe deze organisaties massaal gegevens verzamelen. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) hebben die bevoegdheid door een nieuwe wet uit 2017, de zogenoemde sleepwet.

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) wil weten of alles wel volgens de regels verloopt als AIVD en MIVD bij het hacken grote hoeveelheden data verwerven (bulkdatasets). Vastgelegd werd namelijk dat deze zogenoemde bulkhacks niet onnodig de privacy mogen schenden.

De CTIVD kijkt of er voldoende waarborgen zijn bij de inzet en toepassing van hacks waarmee een grote hoeveelheid gegevens (bulk) kan worden verworven. De meeste data gaan namelijk over organisaties of personen die geen onderwerp van onderzoeken van de diensten zijn en dat ook nooit zullen worden. Het onderzoek was vorig jaar al aangekondigd.


Bron: https://www.agconnect.nl/artikel/toezichthouder-start-onderzoek-hacks-sleepwet