Merendeel Nederlandse thuiswerkers onbezorgd over dataveiligheid, virussen en hackers.

Het plotse thuiswerken door de coronacrisis is door driekwart van de Nederlandse kantoormedewerkers opgepakt, en met redelijk enthousiasme. De helft ervaart het thuiswerken als positief en wil dat straks ook vaker blijven doen, zo blijkt uit onderzoek van securityleverancier Kaspersky. Ruim driekwart zegt zich geen zorgen te maken over security, en ruim tweederde heeft dan ook geen extra maatregelen genomen om de veiligheid van data en bestanden te waarborgen.

De bevraagde werknemers in het onderzoek dat Kaspersky heeft laten uitvoeren in Nederland geven aan dat ze het thuiswerken fijn vinden (de helft van de respondenten) en dat ze daarbij geen extra stress ervaren (driekwart). Een meerderheid (van 70 procent) stelt dat er thuis níet minder werk wordt verzet, hoewel sommigen (39,1 procent) wel wat sneller worden afgeleid van hun werk. Maar weinig mensen voelen zich daar schuldig over naar hun werkgever toe. Het overgrote deel (73,3%) stelt geen schuldgevoel over afleiding te hebben.

Haastige spoed

Van de 1000 ondervraagde representatieve Nederlandse werknemers geeft een fors deel (40 procent) aan dat hun werkgever in noodtempo voorzieningen heeft moeten nemen voor thuiswerken. Het gaat om het “op stel en sprong maatregelen nemen” om thuiswerken mogelijk te maken. Het kan daarbij gaan om voorziening van middelen als laptops of beeldschermen, maar ook om externe toegang tot systemen en data, en benodigde licenties voor thuisgebruik en remote toegang. Een flink deel (40 procent) zegt in de thuiswerksituatie over minder middelen te beschikken dan op kantoor. Het gaat hierbij om bestanden en programma’s.

Verder speelt ook de kwestie van security; is het thuiswerken wel voorzien van beveiliging die op niveau is met het kantoorwerken van voor de coronacrisis? Ruim driekwart van de mensen in het onderzoek, uitgevoerd door Mediaxplain* Research, zegt zich geen zorgen te maken over de veiligheid van hun data en bestanden met oog op virussen en hackers. Een iets minder grote meerderheid (68,7 procent) stelt geen extra maatregelen te hebben genomen om de veiligheid van data en bestanden te waarborgen.

Nieuw normaal?

Het treffen van maatregelen en voorzieningen voor betere beveiliging bij thuiswerken kan wel raadzaam zijn. Dit niet alleen met oog op de huidige situatie; werknemers willen na de coronacrisis niet geheel terug naar de werksituatie van ervoor. Bijna de helft (46 procent) van de werknemers met een kantoorbaan wil na de crisis meer blijven thuiswerken. Een kleine minderheid (7 procent) met een kantoorbaan geeft aan dit absoluut niet te willen. De helft van de mensen verwacht dat hun werkgever hierin ook flexibeler zal zijn. Ook videovergaderen zal naar verwachting beklijven: bijna twee vijfde (38 procent) wil na de coronacrisis vaker videobellen voor een werkvergadering dan een fysieke meeting hebben.

Kaspersky merkt op dat er drie randvoorwaarden zijn voor goed thuiswerken. Volgens werkend Nederland is de belangrijkste hiervan toegang tot alle bestanden, software en programma’s die voor werk nodig zijn. Op nummer twee staat een snelle internetverbinding, en nummer drie is goede beveiliging van data en bestanden. Aan het eerste en laatste element blijkt het in de praktijk dus nog te schorten, aldus het onderzoek wat in opdracht van de securityleverancier is uitgevoerd.

‘Vanuit huis minder veilig’

De securityfirma haalt de Nederlandse cybercrimedeskundige en privacykenner Maria Genova aan die beweert dat de veiligheid van veel thuisnetwerken te wensen overlaat. “Thuiswerkers gebruiken vaak onveilige devices om op het bedrijfsnetwerk te komen”, aldus de auteur van het boek Komt een vrouw bij de h@cker. “Ook belanden er veel vertrouwelijke bedrijfsgegevens in niet altijd even veilige privé-mailboxen. Daarom richten steeds meer hackers zich op thuiswerkers. Dat risico heeft trouwens altijd al bestaan, maar door het enorme aantal thuiswerkers wordt het nu groter en zichtbaarder dan ooit.”


Bron: https://www.agconnect.nl/artikel/thuiswerkers-treffen-geen-extra-securitymaatregelen