Bijna de helft van alle IT-security professionals verandert zijn security strategie zelden, ook niet indien hun organisatie door een cyberaanval is getroffen. Deze passiviteit en het feit dat er geen lessen worden getrokken uit eerdere incidenten brengt gevoelige data, infrastructuur en assets van bedrijven in gevaar.

Dit concludeert CyberArk in het rapport ‘CyberArk Global Advanced Threat Landscape Report 2018‘. Gerichte phishing aanvallen worden door 56% van de IT security professionals gezien als de grootste dreiging voor de digitale veiligheid van hun organisatie. Insider threats – dreigingen vanuit het eigen personeel – staan op de tweede plaats en worden door 51% genoemd als één van de grootste dreigingen. Andere veelgenoemde dreigingen zijn:

  • ransomware (48%)
  • onbeveiligde accounts met verhoogde rechten (42%)
  • onbeveiligde data die in de cloud wordt opgeslagen (41%)

Meer eindgebruikers hebben beheerdersrechten
Opvallend is dat het aantal eindgebruikers binnen organisaties die beheerdersrechten heeft op zijn werkapparaat is gestegen. In 2016 gaven respondenten gemiddeld aan dat 62% van de eindgebruikers bij hun organisatie over beheerdersrechten beschikt. Dit percentage is nu gestegen tot 87%. CyberArk meldt dat dit mogelijk verklaard kan worden door een grotere behoefte aan flexibiliteit vanuit eindgebruikers, waardoor security best practices in de wind worden geslagen.

Veel respondenten van het onderzoek geven toe dat er binnen hun organisatie het nodige misgaat op het gebied van IT-beveiliging. Zo geeft de helft van de respondenten aan dat persoonsgegevens van klanten mogelijk gevaar loopt doordat deze niet zwaarder beveiligd zijn dan de minimale juridische vereisten. 36% geeft daarnaast aan inloggegevens van beheerdersaccounts in Word- of Excel-documenten te hebben opgeslagen. 46% verwacht niet dat hun organisatie erin zal slagen iedere poging van aanvallers om het bedrijfsnetwerk binnen te dringen te stoppen.

Terughoudende houding
Ook concludeert CyberArk dat veel bedrijven een relatief terughoudende houding hebben ten opzichte van cloud security. Zo geeft 49% van de respondenten aan geen strategie te hebben voor accounts met verhoogde rechten bij clouddiensten en -applicaties. Ruim twee derde (68%) geeft aan te vertrouwen op de beveiligingsmaatregelen die door fabrikanten ingebouwd zijn in clouddiensten. Dit is opvallend, aangezien 38% tegelijkertijd van mening is dat de bescherming die hun cloud provider biedt niet afdoende is.

86% van de IT security professionals is van mening dat security vaker op bestuursniveau zou moeten worden besproken. 44% geeft daarnaast aan werknemers die helpen een security incidenten te voorkomen te belonen of erkennen. Slechts 8% van de bedrijven voert continu Red Team oefeningen uit, waarbij een Red Team probeert in te breken bij de organisatie om kritieke kwetsbaarheden op te sporen en effectieve reacties op incidenten zeker te stellen.


Bron: https://www.infosecuritymagazine.nl/2018/03/02/security-professionals-veranderen-zelden-van-security-strategie/