Cybersecurity bedrijven Hoffmann en Guardian360; twee werelden komen samen.

Almere, mei 2019 – Hoffmann en Guardian360 hebben onlangs een partnerovereenkomst gesloten. Hiermee zetten zij cybersecurity als totaal dienst in de markt, door zowel de technische als de mens-kant van cybersecurity te belichten.

Cybersecurity bedrijven Hoffmann en Guardian360; twee werelden komen samen
Op de foto: Jeff Scipio (Guardian360) en Myra van Esch (Hoffmann)

Gestart rond de jaren 70 is Hoffmann inmiddels uitgegroeid tot één van de meest toonaangevende recherchebureaus in West-Europa. In de jaren ’90 komt het belang van preventie steeds nadrukkelijker naar voren. Door de opkomst van internet en de digitalisering van de maatschappij wordt cybercrime begin 2000 een steeds grotere bedreiging voor organisaties. Daarom start Hoffmann in 2002 de unit Cybersecurity.

Techniek en mens; twee werelden komen samen

Om organisaties weerbaarder te maken tegen cybersecurityrisico’s is het noodzakelijk in kaart te brengen waar organisaties kwetsbaar zijn. Hoffmann en Guardian360 hebben besloten om samen de klanten van Hoffmann te gaan benaderen met een preventief cybersecurity portfolio. Guardian360 neemt de techniek voor haar rekening en Hoffmann richt zich op de menselijke factor, met diensten op het gebied van social engineering (o.a. voice/mail-phishing, inlooptesten) en een gedragsprogramma, dat medewerkers helpt om cyberveilig te handelen.

Jeff Scipio, Partner Director bij Guardian360: “Tijdens onze gesprekken met partners en klanten van die partners, vernemen we steeds vaker de behoefte op het gebied van trainingen ten aanzien van  awareness en gedrag, maar ook diensten zoals Social Engineering of Red Teaming.

Omdat Hoffmann de klant security oplossingen biedt waarbij de mens en haar gedrag centraal staan, kunnen wij nu samen complementaire cybersecurity oplossingen bieden waarbij de harde kant (techniek) en de zachte kant (mens/gedrag) samenkomen.”

Myra van Esch, Director Cybersecurity bij Hoffmann: ”Bij Hoffmann bouwen wij een langdurige vertrouwensband met onze klanten op. Het platform van Guardian360 stelt ons in staat om periodiek met onze opdrachtgevers te beoordelen hoe het met de cyberveiligheid is gesteld, zodat we daar de dienstverlening op kunnen afstemmen. Een klant weet zo beter waar kwetsbaarheden zijn en kan deze preventief aanpakken.”

Over Hoffmann

Hoffmann onderscheidt zich op de Cybersecuritymarkt, omdat Hoffmann geen ICT-bedrijf is. Gevoed door de meer dan 1.200 onderzoeken per jaar behandelt het cybersecurityteam de opdrachten vanuit een risicoperspectief, waarbij naast de technologie gekeken wordt naar de organisatie en de mens. Pas als alle drie op een voldoende hoog niveau zijn ingeregeld, kan een cyberveilige omgeving worden gerealiseerd. Gericht op de mens, biedt het gedragsprogramma een organisatie concrete handvatten om medewerkers zich veiliger te laten gedragen. Door het gedrag van specifieke doelgroepen in een organisatie te analyseren in interviews, kunnen belemmeringen worden geïdentificeerd en weggenomen, zodat medewerkers weten hoe ze zich veilig gedragen, de gelegenheid krijgen en gemotiveerd zijn om het ook te doen.

Over Guardian360

Guardian360 biedt veiligheid in de vorm van continue scanning en live rapportage, waarbij alle onderdelen van netwerken en webapplicaties dag en nacht in de gaten worden gehouden. Daarnaast worden afwijkingen van informatiebeveiliging normen doorlopend in kaart gebracht en worden hackers door het platform betrapt. De medewerkers van Guardian360 zijn gecertificeerde security specialisten. Samen met 7 andere Nederlandse informatiebeveiliging bedrijven, waaronder Hoffmann, heeft Guardian360 het initiatief genomen tot de oprichting van Cyberveilig Nederland. Doel van deze brancheorganisatie is de digitale weerbaarheid van Nederland te vergroten en daarnaast de kwaliteit en transparantie binnen de groeiende cybersecurity sector te verhogen. Verder is Guardian360  premium partner van The Hague Security Delta. Door dit partnership is Guardian360 aangesloten bij een netwerk van toonaangevende informatiebeveiliging organisaties, heeft zij toegang tot strategische kennis en wordt zij betrokken bij de vorming van publiek private samenwerkingen op het gebied van informatiebeveiliging. Bezoek https://www.guardian360.net.