Politie, Justitie en inlichtingendiensten gaan sneller informatie over cyberdreigingen en incidenten uitwisselen. Ook de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) schuiven aan tafel. Van beide organisaties, de politie, AIVD, MIVD en het OM komen in één ruimte elk een vertegenwoordiger te zitten.
Het NCSC stelt daartoe ruimte ter beschikking op zijn kantoor in Den Haag. Door fysiek de afstand zo klein mogelijk te maken kan de ‘digitale slagkracht’ van deze organisaties worden vergroot. Hiermee wordt de veiligheid in het digitale domein versterkt, is de verwachtig.

Dit meldt de Staatscourant. Het nieuwe samenwerkingsplatform gaat de Cyber Intel/Info Cel (CIIC) heten. Juridisch is de AIVD verantwoordelijk. Gegevens die de deelnemende organisaties aan de CIIC verstrekken, worden in een specifiek hiervoor bestemd informatiesysteem of apart deel van zo’n systeem opgenomen.

Bron: https://www.computable.nl/artikel/nieuws/security/6944097/250449/nieuw-samenwerkingsplatform-voor-cybersecurity.html