Een ruime meerderheid (57 procent) van de Nederlandse bedrijven is al eens slachtoffer geweest van cybercriminaliteit. En 77 procent van de IT’ers vreest dat zijn of haar bedrijf kwetsbaar is voor een aanval. Dit blijkt uit onderzoek van InSpark, een toonaangevende specialist die organisaties stimuleert en ondersteunt bij hun digitale transformatie, naar de stand van zaken op het gebied van cybercrime en -beveiliging. Hieraan hebben 565 IT’ers deelgenomen, die op de hoogte zijn van de cyber- en cloudsecurity in hun organisatie.

Het onderzoek onthult een grote mate van kwetsbaarheid voor hackers en cybercriminelen. Meer dan de helft van de Nederlandse IT’ers (65 procent) maakt zich enigszins zorgen over de mogelijke gevolgen van cyberaanvallen op hun bedrijf, negen procent maakt zich zelfs veel zorgen.

Volgens de respondenten is de grootste kwetsbaarheid op het gebied van cybersecurity de onzorgvuldigheid van de medewerkers (63 procent), gevolgd door de onkunde of onwetendheid van de medewerkers (62 procent).

Bedrijven onderschatten risico’s

Hoewel IT’ers zich wel zorgen maken over de mogelijke gevolgen van cyberaanvallen en de schade die cybercriminelen kunnen aanrichten, denken de meesten dat zij de zaken binnen de eigen organisatie goed op orde hebben. Van alle ondervraagde IT’ers is twaalf procent er zelfs van overtuigd dat zijn of haar bedrijf helemaal niet kwetsbaar is voor cyberaanvallen. Slechts vier procent kwalificeert zijn of haar bedrijf als zeer kwetsbaar, terwijl het overgrote merendeel (77 procent) van mening is dat zijn of haar bedrijf hooguit enigszins kwetsbaar is.

Een kwart van de ondervraagde IT’ers is ervan overtuigd dat zijn of haar bedrijf nog nooit het slachtoffer is geweest van een cyberaanval, terwijl een opmerkelijke achttien procent zegt dit niet te weten. De meerderheid van de respondenten (57 procent) geeft echter toe dat zijn of haar bedrijf al eens is getroffen door een cyberaanval. In de meeste gevallen ging het daarbij om aanvallen met malware (26 procent), phishing (25 procent) en om datalekken (vijftien procent).

Meer dan de helft van de respondenten is dus al eens getroffen door cybercrime, maar Derk van der Woude, Lead Consultant Security bij InSpark, denkt dat het percentage in werkelijkheid veel hoger is. “Zo goed als zeker zijn bedrijven die niet weten of in hun organisatie een cyberaanval heeft plaatsgevonden, al eens door criminelen bezocht. Het werkelijke percentage ligt waarschijnlijk op 75 procent.” Van der Woude baseert deze schatting op ervaringen van InSpark, die regelmatig bij bedrijven binnenkomt om een securityscan uit te voeren. “In veel gevallen ontdekken we breaches die niet bekend waren, maar wel direct actie behoeven.”

Veiligheid wordt nauwelijks getest

“Bedrijven gaan er te makkelijk van uit dat het met de kwetsbaarheid van de eigen organisatie voor cybercrime wel meevalt”, vervolgt Van der Woude. “Uit het onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat driekwart van de respondenten ‘tevreden’ is over het niveau van de eigen cybersecurity. Dit resulteert in een lakse houding als het gaat om het testen en controleren. Een schrikbarende dertien procent van de respondenten geeft aan nooit een securitytest of pentest uit te voeren, terwijl bijna de helft van de IT’ers zegt niet te weten of zulke test gedaan worden.” Van de respondenten die wel testen uitvoeren, doet slechts dertien procent dit meerdere malen per jaar.

Door hun beveiliging niet of weinig te testen, maken organisaties zich kwetsbaar voor de activiteiten van cybercriminelen. Het trainen van medewerkers in het herkennen van de groeiende risico’s van cybercrime is een belangrijk preventiemiddel, evenals het hanteren van een stringent wachtwoordbeleid. “Deze maatregelen zijn echter niet afdoende”, vertelt Van der Woude. “Een user awareness training kan helpen om de risico’s te beperken, maar is niet voldoende. Cybersecurity vraagt om specialistische kennis en de inzet van professionele tooling. In de meeste bedrijven is dat niet aanwezig. Vaak zie je dat de afdeling IT het deel security erbij doet.”

Security-as-a-Service

“Het Nederlandse bedrijfsleven beseft nog onvoldoende dat bijna elk bedrijf tegenwoordig een softwarebedrijf is”, vervolgt Van der Woude. “Cybercriminelen zijn enorm sluw en zetten steeds geavanceerder middelen in om in te breken. Dat vraagt om specialistische kennis om je hiertegen te weren.” Voor kleinere organisaties kan het een zware belasting zijn om zelf specialisten in huis te halen. Maar dat is volgens Van der Woude ook lang niet altijd nodig. “Je kunt security ook als dienst afnemen en aan een Security Operations Center (SOC) uitbesteden. Dan heb je 24/7 de zekerheid van geavanceerde detectie.”


Bron: https://securitymagazine.nl/it-nederland-niet-opgewassen-tegen-toenemende-complexiteit-van-cybercrime