Het is niet eenvoudig voor ICT-beheerders om ondernemers in het mkb bewust te maken van cyberrisico’s, blijkt uit onderzoek van Centraal Beheer. Zes op de tien ICT-beheerders vindt dat zijn mkb-klanten te weinig maatregelen treffen ter bescherming. Mkb-ondernemers onderschatten de cyberrisico’s of denken goed beschermd te zijn. Dit laatste is vaak niet het geval, want afgelopen jaar werd een derde van het mkb geconfronteerd met een cyberincident.

Ondanks dat het merendeel van de mkb-bedrijven (75%) zichzelf als verantwoordelijke voor cyber security ziet, hebben ICT-beheerders (42%) het gevoel dat de verantwoordelijkheid rondom cyber security op hen wordt afgeschoven. Volgens de mkb-ondernemers (68%) behoort cyber security tot de zorgplicht van de ICT-dienstverlener. Het is hierbij opvallend dat slechts 22% van de ICT-beheerders aangeeft dat er duidelijke afspraken zijn vastgelegd. Juist hierdoor loopt de ICT-beheerder het risico aansprakelijk te worden gesteld bij cyberincidenten. Een derde van de mkb-bedrijven geeft aan dit ook daadwerkelijk te zullen doen.

Cyber security nog niet hoog op agenda mkb

Menselijk handelen wordt gezien als een van de grootste cyberrisico’s. Toch doet bijna twee derde van de mkb-bedrijven niets om het bewustzijn van medewerkers te vergroten. En heeft nog geen kwart een informatiebeveiligingsbeleid. Het komt dus niet uit de lucht vallen dat ICT-beheerders (60%) zich zorgen maken over de digitale veiligheid van hun mkb-klanten. Ze slagen er echter nog niet in om de mkb-ondernemer te overtuigen van het belang van cyber security. Bijna de helft van de ICT-beheerders heeft hier moeite mee.

Volop ruimte voor verbetering van digitale beveiliging

De meest voorkomende maatregelen die mkb-ondernemers nemen, zijn back-up systemen (84%), antivirussoftware (76%) en het gebruik van een firewall (67%). Toch hebben veel mkb-bedrijven slechts een beperkt aantal verschillende maatregelen genomen. Daarbij nemen de percentages af als het om meer complexe maatregelen gaat. Zo past slechts 26% ‘2-factor authenticatie’ toe voor de belangrijkste systemen van zijn bedrijf en heeft 34% de toegangseisen voor gevoelige data vastgelegd.

Mkb heeft behoefte aan hulp

Ondanks dat het mkb nog vaak de cyberrisico’s onderschat, is er interesse in producten en diensten voor betere cyber security. Zo vindt 64% het prettig als zijn externe ICT-beheerder deze proactief aanbiedt. Ook is er behoefte aan meer inzicht in de cyberrisico’s die de onderneming loopt. Mogelijke oplossingen hiervoor zijn online checklists en een bezoek van een expert die de cyberrisico’s in kaart brengt. Er zijn dus volop kansen voor de ICT-beheerder om de mkb-ondernemer te overtuigen van het belang van cyber security.


Bron: https://www.infosecuritymagazine.nl/2019/01/23/mkb-legt-verantwoordelijkheid-cyber-security-bij-ict-dienstverlener/