Ruim 2 op de 3 Nederlanders (69%) voelt zich goed geïnformeerd over de risico’s van cybercriminaliteit. Dat blijkt uit de Eurobarometer, een uitgebreid Europees onderzoek naar de houding van Europeanen ten opzichte van cybercrime.

Gemiddeld in Europa zegt net iets meer dan de helft (51%) goed geïnformeerd te zijn over cybergevaren. In Nederland geeft 30% aan niet goed of ronduit slecht op de hoogte te zijn over de online risico’s. In Europa is dit gemiddeld 46%.

De meeste internetters zijn bang om te worden getroffen door malware, identiteitsdiefstal of online bankfraude. Om te voorkomen dat men slachtoffer wordt van cybercriminaliteit, zijn Europese internetters voorzichtiger geworden met het geven van persoonlijke informatie op websites. 79% vermijdt het vrijgeven van persoonlijke informatie op websites omdat ze daardoor een grotere kans zouden lopen om slachtoffer te worden van cybercriminaliteit. 68% van de ondervraagden gelooft namelijk niet dat websites zorgvuldig omgaan met hun persoonsgegevens.


Bron: https://channelconnect.nl/securitydossier/2019/03/27/meeste-nederlanders-goed-bewust-van-cyberrisicos