Organisaties moeten digitaal weerbaar zijn en weten welke dreigingen er op hun afkomen. Maar hoe doet u dat in een domein dat zich razendsnel ontwikkelt en waarbij de complexiteit alleen maar toeneemt? Het is cruciaal om inzicht te hebben op de uitdagingen en ontwikkelingen waar u als organisatie de komende jaren mee te maken krijgt om digitaal weerbaar te zijn. Daarom heeft het NCSC het Cyberkompas ontwikkeld.

Hoe werkt het?

Het Cyberkompas geeft organisaties inzicht op basis van thema’s en verwachtingen. Het betreft de volgende thema’s:

  1. Digitalisering,
  2. Toename wet- en regelgeving,
  3. Intelligentere mobiliteit,
  4. Afname rol van de mens,
  5. Monopolisering digitaal domein,
  6. Toename complexiteit incident respons,
  7. Homogenisering van digitale landschap,
  8. Afname vrijheid leverancierskeuze.


Denk bijvoorbeeld aan wijzigingen voor uw incident respons proces als gevolg van de toename van het gebruik van clouddiensten. Of de afname van keuzes voor ICT-leveranciers, als gevolg van geopolitieke ontwikkeling of bekende kwetsbaarheden. Hoe gaat uw organisatie hiermee om? Het kompas helpt om zwaartepunten te bepalen en na te denken over maatregelen die uw organisatie heeft genomen of in de toekomst zou moeten nemen om weerbaar te blijven.

Aan de slag

Uw organisatie kan zelf met het kompas aan de slag of u kunt de hulp van het NCSC inschakelen. Indien u ons inschakelt gebruiken we het Cyberkompas in een workshop als interactief instrument waarmee inzicht, bewustwording en handelingsperspectief gerealiseerd wordt. Dit levert u tastbare resultaten op waarmee u uw weerbaarheid verder kunt verbeteren.


Bron: https://www.ncsc.nl/actueel/nieuws/2019/november/27/aan-de-slag-met-het-cyberkompas