Zorginstellingen gaan op alle vlakken vooruit met hun informatiebeveiliging, maar de vooruitgang gaat niet snel genoeg.

Raden van bestuur trekken verantwoordelijkheid voor informatiebeveiliging vaker naar zich toe, de kennis van wetgeving groeit en steeds meer instellingen hebben een informatiebeveiligingsbeleid. Ook de certificering van zorginstellingen is veel vaker op orde. Verdere verbetering is echter snel nodig met het oog op de Europese Privacyverordening, die al in 2018 ingaat. Veel zorginstellingen hebben daarvoor nog een flinke inhaalslag te maken.

Dat concludeert BDO Accountants & Adviseurs op basis van de tweede editie van een onderzoek naar informatiebeveiliging in de zorg. Het eerste onderzoek werd in 2015 gedaan.

BDO roept bestuurders van zorginstellingen op om informatiebeveiliging hoog op de agenda te houden en om te blijven werken aan het privacybewustzijn en het gedrag van medewerkers op dat gebied. Bijna de helft van alle zorginstellingen heeft nog altijd geen beleid om de privacy van cliënten en patiënten te kunnen garanderen.

Wetgeving stimuleert actie

Uit het onderzoek blijkt dat wetgeving zorginstellingen op grote schaal in beweging zet, maar ogenschijnlijk pas zodra een nieuwe wet daadwerkelijk geldt. Zo zegt maar liefst 92 procent van de instellingen bekend te zijn met de Meldplicht Datalekken en heeft 85 procent maatregelen genomen om daar ook daadwerkelijk aan te voldoen. In 2015, toen de meldplicht nog niet gold, was 38 procent ermee bekend en had 28 procent maatregelen getroffen. Met de Europese Privacyverordening (EPV), die op 25 mei 2018 ingaat, is slechts de helft van de respondenten bekend. In 2015 was dat 40 procent.

“Ondanks de goede stappen die de sector maakt op het gebied van informatiebeveiliging is tien procent een verontrustend kleine vooruitgang voor een verordening die al over anderhalf jaar ingaat”, zegt Chris van den Haak, partner BDO Audit & Assurance en voorzitter van de branchegroep Zorg. “Zorginstellingen beseffen vaak nog onvoldoende dat die EPV fors strengere eisen stelt. Zo moeten organisaties inzichtelijk maken hoe ze aan de wetgeving voldoen.” Ook de sancties onder de EPV zijn van totaal andere proporties. Boetes bij overtreding kunnen voor grote organisaties oplopen tot 100 miljoen euro of 5 procent van de opbrengsten.

Bewustzijn trainen cruciaal

Meer dan een kwart (27 procent) van de zorginstellingen heeft inmiddels al eens met een privacy-incident te maken gehad. Een groeiend aantal; in 2015 was dit nog 18 procent. Terwijl privacy-incidenten in maar liefst zeven van de tien gevallen het gevolg zijn van menselijke fouten, heeft maar 27 procent van de zorginstellingen een zogenaamd security training- en awareness-programma uitgerold om medewerkers privacybewustzijn bij te brengen. Dat is een stijging van slechts 5 procent ten opzichte van 2015.

Ook bij de implementatie van beleid boeken zorgorganisaties nog opvallend weinig vooruitgang. Iets meer dan de helft van de instellingen (51 procent) heeft nu een informatiebeveiligingsbeleid, daar waar dat in 2015 nog 44 procetn was. Een nog kleiner deel (35 procent) zegt te zijn ingericht conform de belangrijkste richtlijn voor privacy, NEN 7510. Dat is een vooruitgang van slechts 3 procent ten opzichte van 2015.

“Bewustzijn is de basis voor gedragsverandering,” zegt Robert van Vianen, partner BDO Advisory en specialist op het gebied van cybersecurity. “Nieuw, state of the art beveiligingsbeleid zet nauwelijks zoden aan de dijk als je de mensen in je organisatie daar niet in meeneemt. Zolang het belang van je beleid niet echt tot de medewerkers doordringt, blijft het risico van data-incidenten onverminderd groot.” Van Vianen stelt dat goede informatiebeveiliging niet alleen draait om het formuleren van beleid, maar vooral om het implementeren ervan.

Alert blijven

De grootste vooruitgang ten aanzien van informatiebeveiliging hebben zorginstellingen gemaakt op het hoogste niveau, bij de raden van bestuur. Steeds meer instellingen (59 procent nu tegen 49 procent in 2015) zeggen dat daar de (eind)verantwoordelijkheid voor informatiebeveiliging ligt – niet bij de IT-afdeling.

“Raden van bestuur in de zorg zijn het afgelopen jaar merkbaar alerter geworden als het om informatiebeveiliging gaat”, aldus Van den Haak. “Wat daarbij helpt is dat ICT-afdelingen tegenwoordig assertiever zijn en bestuurders confronteren met hun verantwoordelijkheid. Nu is het zaak dat ze alert blijven en doorpakken. Er is nog veel werk aan de winkel.”


Deze bijdrage verscheen eerder op https://www.accountant.nl/nieuws/2017/1/bdo-informatiebeveiliging-zorginstellingen-achter-op-schema/