Klanten voldoen door samenwerking aan normen voor informatiebeveiliging

Eindhoven, 12 juni 2017 – Om de klanten van Ictivity een veilige en compliant IT-werkomgeving te bieden, is de Eindhovense IT-dienstverlener een partnership aangegaan met security-specialist Guardian360. Door de samenwerking wordt de Omnia Workspace continu gemonitord door het Guardian360 platform. Bovendien hebben klanten van Ictivity zo de maximale maatregelen getroffen om te kunnen voldoen aan de geldende normen voor informatiebeveiliging, zoals ISO27001, NEN7510, BIG en DIGID.

Een moderne werkplek bestaat allang niet meer uit alleen een desktop-pc. Er zijn meerdere devices, webapplicaties en gevirtualiseerde netwerken, die vrijwel continu kwetsbaar zijn door configuratiefouten en zwakke wachtwoorden. Daarnaast worden er elke maand nieuwe kwetsbaarheden ontdekt in zowel hard- als software. Guardian360 brengt deze zwakke plekken in kaart via een overzichtelijk en gebruiksvriendelijk dashboard. Daarnaast zorgt het Guardian360 platform ervoor dat hacks en data-lekken zo goed als mogelijk worden voorkomen. En met het zogeheten ‘hacker alert’ worden de gevolgen van een aanval beperkt.

Normen voor informatiebeveiliging
Doordat Guardian360 snel en continu monitort, kan Ictivity mogelijke problemen bij de klant voorkomen of oplossen. Voor gebruikers van de online Omnia Workspace is deze samenwerking een goede stap op weg op naar het voldoen aan de normen voor ISO27001, NEN7510, BIG en DIGID. Klanten met een eigen infrastructuur waarvan Ictivity het beheer regelt, kunnen ook gebruiken maken van de diensten van Guardian360.

Groeiende vraag naar security
“Guardian360 en Ictivity vullen elkaar niet alleen technisch aan, maar ook doordat de partijen elk hun eigen focus en een vergelijkbare bedrijfscultuur hebben, lag een samenwerking voor de hand. We willen er allebei voor zorgen dat IT-infrastructuren veiliger worden”, stelt Jan Martijn Broekhof, managing director van Guardian360.
“De vraag naar goede dienstverlening op het gebied van security neemt toe. Het gaat daarbij niet alleen om de technische kant, maar er leven ook veel vragen op het gebied van wet- en regelgeving. Denk alleen maar aan de ontwikkelingen met de Meldplicht Datalekken en de GDPR. Wij willen onze klanten helpen met een veilige en compliant IT-omgeving, daarvoor is Guardian360 een perfecte partner”, zegt Geert Visser, directeur van Ictivity.

Over Ictivity
ICT is er voor de gebruiker, niet andersom. We noemen dit User Based Computing. IT moet processen efficiënter maken, medewerkers ondersteunen in hun taken en waarde toevoegen aan klanten. Bovendien moet IT de strategische ambities van een organisatie ondersteunen. Dit klinkt logisch, maar er zijn slechts heel weinig organisaties die dit weten te realiseren. Ictivity weet wat er nodig is om dit te bereiken. We nemen operationele werkzaamheden over, van managed services op een specifiek gebied tot outsourcing van de gehele ICT-omgeving.In alle gevallen hebben wij maar één doel voor ogen: jou helpen om de maximale waarde te halen uit ICT. Ictivity brengt de ‘ik’ terug in ICT.
Kijk voor meer informatie op www.ictivity.nl.

Over Guardian360
Guardian360 heeft hét centrale security platform ontwikkeld. Met 10 verschillende scanners worden webapplicaties en IT-omgevingen doorlopend gemonitord op kwetsbaarheden. Daarbij wordt in kaart gebracht welke kwetsbaarheden tot een afwijking van de ISO27001, NEN750, BIR, BIG, BIWA en OWASP norm leiden. Mocht een kwaadwillende toch toegang krijgen tot het netwerk, dan slaat de Hacker Alert snel alarm.
Kijk voor meer informatie op https://www.guardian360.nl.