Recente storingen, langlopende problemen en ransomware bij Nederlandse ziekenhuizen worden nu onderzocht op de staat van hun digitale veiligheid. Dit na een reeks incidenten, waaronder ook ransomware waardoor gegevens zijn gegijzeld.

Het grotere plaatje

“De Onderzoeksraad wil deze voorvallen in samenhang bezien met het oog op het waarborgen van de patiëntveiligheid”, verklaart de organisatie. Daarbij kijken de onderzoekers vooral naar hoe ziekenhuizen storingen en misbruik van informatietechnologie proberen te voorkomen. De blik beperkt zich niet tot alleen de zorginstellingen: ook ketenpartners worden onder de loep genomen.

Verder kijkt de Onderzoeksraad voor Veiligheid in hoeverre de ziekenhuizen voorbereid zijn om de gevolgen van storingen en ICT-misbruik te beperken. Een recent geval is de privacyschending van realityster Barbie (Samantha de Jong) bij het Haga-ziekenhuis. Personeel daar had haar medische dossier ongeoorloofd ingekeken. Het Haga-ziekenhuis heeft daarop een onderzoek ingesteld en vervolgens de tientallen betrokken medewerkers een officiële waarschuwing gegeven.

Brief, pop-up en online-cursus

Daarnaast krijgen alle medewerkers een brief waarin het belang van beroepsgeheim, vertrouwelijkheid en privacy nog eens wordt benadrukt. Verder krijgen medewerkers een waarschuwende melding wanneer ze een dossier openen, gaat het ziekenhuis met extra steekproeven controleren of de regels worden gevolgd en moet iedere medewerker die toegang heeft tot de patiëntendossiers een online cursus volgen over privacy.


Dit artikel verscheen eerder op https://www.agconnect.nl/artikel/ict-veiligheid-ziekenhuizen-wordt-onder-de-loep-genomen.