Op 2 december 2015 zond Zembla “Data: het nieuwe goud” uit. Tijdens die uitzending werd ingegaan op de lucratieve handel in persoonsgegevens. Frederik Borgesius, privacy jurist aan de UVA, geeft tijdens die uitzending aan dat bedrijven “in beginsel alles mogen registreren van personen, mits daarvoor toestemming gevraagd wordt”. In deze blog brengen wij de juiste nuance aan bij deze uitspraak en delen wij hoe Guardian360 met persoonsgegevens omgaat.

Welke soorten persoonsgegevens zijn er?

Grofweg zijn er drie typen persoonsgegevens te onderscheiden:

  1. Algemene persoonsgegevens (Alle persoonsgegevens die niet voldoen aan onderstaande criteria)
  2. Bijzondere persoonsgegevens (Over bijvoorbeeld uw godsdienst, uw ras, of u lid bent van een vakbond etc.)
  3. Uitermate bijzondere persoonsgegevens (strafrechtelijke informatie, uw BSN, VOG, BIG, etc.)

 

Wanneer mag een organisatie met persoonsgegevens werken?

Om persoonsgegevens te mogen verwerken, dient er een grondslag te zijn. Toestemming is één van die grondslagen. U kunt zogenaamde ‘gewone toestemming’ geven door bijvoorbeeld het privacy- en cookiebeleid van Guardian360 te accepteren. Daarbij moet opgemerkt worden dat gewone toestemming alleen werkt voor algemene persoonsgegevens. Voor bijzondere persoonsgegevens is uitdrukkelijke toestemming nodig (de betrokkene is geïnformeerd en mag niet voor verassingen komen te staan). Uitermate bijzondere persoonsgegevens mogen zelfs niet eens met toestemming of met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene verwerkt worden.

Daarnaast is dataminimalisatie en doelbinding in de wet vastgelegd. Dit betekent bijvoorbeeld dat, wanneer een organisatie toestemming heeft om bepaalde gegevens te gebruiken voor een e-mailnieuwsbrief, er niet om het telefoonnummer gevraagd worden. Het doel was immers het versturen van een e-mailnieuwsbrief. De verkregen gegevens mogen dus alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief.

Wat registreren wij wanneer u onze site bezoekt?

Zodra u onze website bezoekt wordt u gevraagd of u ermee akkoord gaat dat wij cookies plaatsen. Guardian360 plaatst deze cookies omdat wij bezoekers op onze website willen volgen zodat wij de website kunnen optimaliseren. Dat doen wij om u de juiste informatie te presenteren. Uiteraard optimaliseren wij de website ook voor onszelf. Onze website is immers een belangrijke marketinguiting, en we willen ons marketingbudget optimaal inzetten. Daarom is de bezoekersinformatie erg waardevol voor ons. Meer informatie over ons privacy- en cookiebeleid vindt u op deze pagina: https://www.guardian360.nl/privacy-en-cookiebeleid.

Wat gebeurt er als u uw gegevens in een formulier op onze website invult?

Wanneer u uw gegevens invoert op een formulier op onze website, dan slaan wij deze op in een database die niet op www.guardian360.nl gehost wordt. Bezoekt u onze website in de toekomst nogmaals, dan kunnen wij dat zien. Wij koppelen uw gegevens echter niet terug aan de website. Dat betekent dat u bijvoorbeeld op formulieren uw gegevens steeds opnieuw in moet vullen.

Heeft u een e-mailnieuwsbrief van ons ontvangen?

Wanneer u uw gegevens achtergelaten heeft op een van onze contactformulieren, dan nemen wij uw e-mailadres op in ons bestand. Daarnaast maken wij gebruik van adresbestanden die door derden aangeleverd worden. Naast e-mailadressen ontvangen wij aanhef, voor- en achternaam en, wanneer bekend, ook de bedrijfsnaam. Wij vragen alleen die gegevens op die nodig zijn om u een gerichte e-mail te kunnen sturen binnen de context van Guardian360. Informatie over religie, gezinssamenstelling, seksuele voorkeur en dergelijke wordt door ons niet opgevraagd, opgeslagen of gebruikt.

Guardian360 verkoopt geen persoonsgegevens

Guardian360 verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. De gegevens die u ons toevertrouwd worden door ons vertrouwelijk behandeld, daar kunt u van op aan. Guardian360 heeft processen ingeregeld om dit waar te maken.

Wilt u weten welke gegevens wij van u geregistreerd hebben of u wilt bezwaar maken?

Wilt u inzage in de gegevens die wij van u geregistreerd hebben? Of maakt u bezwaar tegen de opslag van uw gegevens? Dan is dat uw goed recht volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Via onze contactpagina kunt u inzage opvragen of uw bezwaar kenbaar maken. Wij zullen daarbij wel moeten verifiëren of u ook daadwerkelijk de persoon bent waarvoor u gegevens opvraagt.

Wilt u (door ons) geplaatste cookies verwijderen?

De Consumentenbond heeft een handig stappenplan online gezet waarmee u cookies kunt verwijderen: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen.

Wilt u uzelf beter beschermen tegen het gevolgd worden op Internet?

Bits Of Freedom heeft de Internetvrijheid Toolbox toolbox online geplaatst. De Internetvrijheid Toolbox geeft antwoorden op vragen over privacy, vrijheid en veiligheid online en bevat praktische adviezen en tips, directe links naar applicaties en naar software die respectvol met uw gegevens omgaan. Voor meer informatie: https://toolbox.bof.nl/.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, neem dan contact met ons op!