Door het ondertekenen van een premium partner overeenkomst is Guardian360 toegetreden als partner van The Hague Security Delta. Door dit partnership sluit Guardian360 zich aan bij een netwerk van toonaangevende informatiebeveiliging organisaties, verkrijgt zij toegang tot strategische kennis en wordt zij betrokken bij de vorming van publiek private samenwerkingen op het gebied van informatiebeveiliging.

Binnen de informatiebeveiliging is samenwerking essentieel om adequaat in te kunnen spelen op bedreigingen. Guardian360 werkt bij het ontwikkelen van haar dienstverlening samen met informatiebeveiliging specialisten over de gehele wereld. Als 100% Nederlands bedrijf is het voor Guardian360 dan ook niet meer dan logisch om zich aan te sluiten bij de ‘hot spot’ op het gebied van informatiebeveiliging in Nederland: The Hague Security Delta.

Jan Martijn Broekhof, directeur Guardian360: “Onze diensten helpen klanten om hun IT-omgevingen op een pragmatische en doeltreffende manier te beschermen. Door aan te sluiten bij HSD willen eraan mee werken om informatiebeveiliging hoger op de (politieke) agenda van bestuurders te krijgen.”

Over Guardian360

Guardian360 heeft een centraal security platform ontwikkeld dat webapplicaties en IT-omgevingen doorlopend monitort op kwetsbaarheden. Daarbij wordt in kaart gebracht welke kwetsbaarheden tot een afwijking op de ISO27001, OWASP of DigiD norm leiden. Het platform helpt organisaties om maatregelen te treffen, voordat een hacker misbruik kan maken van kwetsbaarheden. Meer informatie vindt u op https://www.guardian360.nl.

Over The Hague Security Delta

The Hague Security Delta (HSD) is het grootste veiligheidscluster van Europa. In dit Nederlandse cluster – met belangrijke regionale kernen in Den Haag, Twente en Brabant – werken bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen aan innovaties en kennisontwikkeling op het gebied van veiligheid. Met als gezamenlijke ambitie: meer bedrijvigheid, meer banen en een veilige wereld. Het kloppend hart is de HSD Campus, het nationaal innovatiecentrum voor veiligheid in Den Haag.