Op 9 maart 2016 ondertekenden Guardian360 en Nuevo Security in Rijswijk een vriendenovereenkomst. Guardian360 ontwikkelt zich snel en investeert daarom in partners die het Guardian360 platform kunnen inzetten bij eindklanten. Hierdoor kan Guardian360 zich focussen op de doorontwikkeling van haar security platform en kan Nuevo Security haar klanten beter bedienen.

Nuevo Security zal het Guardian360 platform in gaan zetten om kwetsbaarheden en afwijkingen van normen bij haar klanten te signaleren. Daarbij zal zij klanten ondersteunen bij de risico inventarisatie en het verhelpen van kwetsbaarheden.

IMG_1294

Jan Martijn Broekhof, Directeur Guardian360: “Wij zijn blij dat Nuevo Security waarde gaat toevoegen doordat zij klanten gaat ondersteunen bij het maken van risico afwegingen en het verhelpen van kwetsbaarheden.

Rob Hueber, Directeur Nuevo Security: “Wij hebben met Zscaler al een tijd de beste oplossing in huis om de endpoints van onze klanten te beschermen. Daarbij zochten wij ook een oplossing die kwetsbaarheden in het netwerk opspoort en kan verhelpen, zowel van buitenaf als van binnenuit. De afgelopen periode hebben wij meerdere systemen geëvalueerd en uiteindelijk hebben wij de oplossing van Guardian360 gekozen, zij scoorde op alle vlakken als beste.

Over Guardian360
Guardian360 heeft een centraal security platform ontwikkeld dat webapplicaties en
IT-omgevingen doorlopend monitort op kwetsbaarheden. Daarbij wordt in kaart gebracht welke kwetsbaarheden tot een afwijking op de ISO27001, OWASP of DigiD norm leiden. Het platform helpt organisaties om maatregelen te treffen, voordat een hacker misbruik kan maken van kwetsbaarheden. Meer informatie vindt u op https://www.guardian360.nl.

Over Nuevo Security
Nuevo Security heeft een frisse kijk op informatiebeveiliging en bestaat uit betrokken professionals die maar één doel hebben: informatiebeveiliging inrichten. Met een pragmatische aanpak stelt zij samen met de klant vast welke maatregelen noodzakelijk zijn om grip te krijgen op informatiebeveiliging. Meer informatie vindt u op http://nuevosecurity.com.