Het aantal slachtoffers dat vorig jaar bij de Fraudehelpdesk aanklopte is sterk gestegen ten opzichte van de jaren daarvoor, zo laat de organisatie in een persbericht weten. Het aantal slachtoffers ging van 70 in 2017 naar 482 in 2019. De schade steeg van 141.000 euro naar 853.000 euro.

Over de gehele linie genomen ontving de Fraudehelpdesk in 2019 meer meldingen van mensen die het slachtoffer van cybercrime zijn geworden. Maakten in 2018 nog 2800 slachtoffers melding die voor bijna 21 miljoen euro waren gedupeerd. Vorig jaar was dit naar 4600 slachtoffers gestegen met een schadebedrag van 26 miljoen euro. De meeste slachtoffers (1570) vielen in de categorie marktplaats/webwinkel. Een stijging van bijna 600 ten opzichte van het aantals slachtoffers in 2018. De schade die slachtoffers in deze categorie opliepen is met een totaal bedrag van 480.000 euro echter beperkt.

Het grootste schadebedrag is voor de categorie beleggingsfraude (10,7 miljoen euro), gevolgd door datingfraude (3,7 miljoen euro) en advanced fee/bitcoinfraude (2,9 miljoen euro). De categorie cybercrime, waar ook phishing deel van uitmaakt, was goed voor 922 slachtoffers en een schadebedrag van bijna 1,5 miljoen euro.

De Fraudehelpdesk waarschuwt internetgebruikers om alert te zijn, in het bijzonder bij schriftelijke verzoeken om geld (via e-mail, WhatsApp of sms) en wanneer men ongevraagd wordt benaderd met een betaalverzoek, een mooi aanbod of een onbekend ‘probleem’. Bij de cijfers van de Fraudehelpdesk, dat door de overheid wordt gesubsidieerd, moet worden opgemerkt dat het hier alleen gaat om mensen die bij deze organisatie een melding maakten. Cijfers van slachtoffers die aangifte bij de politie doen zijn niet meegeteld.

Fraudehelpdesk ziet aantal slachtoffers van phishing toenemen

Bron: https://www.security.nl/posting/641182/Fraudehelpdesk+ziet+aantal+slachtoffers+van+phishing+toenemen