Te weinig middelen om doelstellingen te verwezenlijken

Steeds meer IT-professionals zeggen hun taken niet rond te krijgen. Bedrijven verwachten almaar meer van hun IT-afdeling, bijvoorbeeld ondersteuning bieden bij de dagelijkse IT-taken (support, beveiliging, GDPR-maatregelen, …) en innovatieve projecten opzetten die de business vooruithelpen. Maar twee derde van de IT-professionals klaagt over onvoldoende middelen voor een adequate ondersteuning. Een derde verlangt dan weer goed gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden.

Deze conclusies komen uit het Europees onderzoek ‘2018 Insight Intelligent Technology Index’ van IT-advisor Insight. In dat rapport beoordeelt het bedrijf de nieuwste trends en uitdagingen in de sector. Het ondervroeg 1.012 IT-professionals in negen Europese landen. De trend lijkt duidelijk: IT-afdelingen vinden dat ze onvoldoende middelen krijgen om hun taken uit te voeren.

“Bedrijven zijn er zich zeer goed van bewust dat technologie een cruciale rol speelt in hun strategie om te evolueren naar een produc­tieve werkplek. Doelstelling? De klantte­vredenheid verhogen en hun marktaandeel vergroten. Maar uit het onderzoek blijkt dat er een spanningsveld bestaat tussen wat het management allemaal wil en wat de IT-afdeling met de huidige middelen kan doen. Bedrijven missen een langetermijnvisie en trekken onvoldoende middelen uit voor hun IT-afdelingen”, zegt Marie del Marmol van Insight.

Managed services bieden soelaas

Gemiddeld 32% van het IT-budget gaat in Europa naar managed services, een van de oplossingen om de workload te verminderen. Meer dan de helft van de ondervraagden deed dat om de dagelijkse IT-taken te stroomlijnen, een derde om IT-resources vrij te maken voor echte business-gerelateerde zaken en nog eens een derde om medewerkers (die almaar meer hun eigen devices en tools gebruiken) beter te ondersteunen. 67% van de ondervraagden blijft trouwens ook in de komende 12 tot 24 maanden investeren in managed services.

Die evolutie is niet vreemd, want de vraag naar IT-expertise groeit. Een grote uitdaging ligt dan ook in het opsporen en aantrekken van gespecialiseerd talent. Lukt dat niet, dan zoeken bedrijven die extra processen, vaardigheden en hulpmiddelen elders door een beroep te doen op externe aanbieders van managed services.

78% van de IT-managers zegt trouwens dat zijn bedrijf een bi-modaal model volgt bij het benaderen van IT-talent. Dat is voor de ene groep gericht op voorspelbaarheid en voor de andere op innovatie. Finance blijft natuurlijk heel erg belangrijk, maar ook productontwikkeling heeft een enorme invloed op technologische beslissingen. IT heeft ook het potentieel om intern activiteiten en innovatie te verbeteren.

IT-afdeling als kostenpost

Het is wel degelijk een paradox. Organisaties verwachten almaar meer van hun IT-afdeling, namelijk dat ze initiatieven ontwikkelt en ondersteunt om de business te doen groeien. Maar tegelijk beschouwen ze IT als een kostenpost. Dat vindt althans 44% van de ondervraagden. Daarnaast meent 12% dat zijn afdeling meer als innovatie-hub wordt beschouwd. 42% tenslotte spreekt over een mix van al die percepties.

De IT-budgetten groeien dus niet mee met de bedrijfsbehoefte. Dat blijkt ook uit de cijfers, want 48% meldt dat het IT-budget hetzelfde bleef in het afgelopen jaar. Om toekomstige ontwikkelingen het hoofd te bieden en het concurrentievoordeel te behouden, zijn echter meer middelen nodig. Dat kan door budgetten slimmer aan te wenden, maar ook door innovatie te financieren.

Security: focus op de cloud

Beschikbaarheid en beveiliging van data blijven twee hoofdpijndossiers voor veel IT-afdelingen. De cloud kan een oplossing bieden, zo vertellen de cijfers. 63% van de ondervraagden investeerde in het afgelopen jaar daarom in diensten als Software as a Service, ruim de helft in Security as a Service. Kortom, bijna alle bedrijven investeren in de cloud en tonen zich optimistisch naar de toekomst toe. 51% gelooft bijvoorbeeld dat data nu beter beschermd worden en dat investeringen in de cloud de productie en concurrentiekracht bevorderen.

De IT-professionals geven ook aan in welke domeinen ze meer willen investeren in de toekomst. Met stip bovenaan staat security. Maar liefst 55% noemt het als dé prioriteit voor een hoger IT-budget. De cloud, mobile en CRM volgen op de voet.

Big data blijven zorgenkindje

Ook over big data maken IT-professionals zich zorgen. 36% vindt het gebrek aan intern talent gespecialiseerd in big data een belangrijk probleem. 34% ziet een hele uitdaging in het aanwenden van inzichten uit die big data om de business bij te sturen. Nog eens een derde maakt zich zorgen om de explosieve groei van data in producten die van sensoren gebruik maken.

Gegevensbescherming en -beveiliging betekent voor veel organisaties het verschil tussen slagen of falen. De nieuwe Europese regel­geving GDPR verhoogde de druk voor veel IT-managers. 57% van hen noemt het een topprioriteit en een van de domeinen waar flink in moet worden geïnvesteerd. Opvallend is ook dat de overgrote meerderheid zich optimistisch toont over GDPR: 74% zegt dat zijn bedrijf beantwoordt aan de nieuwe norm, waarschijnlijk vooral dankzij korte termijninvesteringen als e-mailbeveiliging en het dichten van datalekken. 50% ervaart GDPR ook als een positieve evolutie voor het bedrijf, omdat daardoor tal van problemen aan de orde kwamen en konden worden aangepakt.

Proactieve houding essentieel

De impact van technologie zal in de toekomst blijven groeien maar de veranderingen volgen elkaar ook snel op. Meer budget is ook een vereiste om de vinger aan de pols te houden en snel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Een goede IT-manager verlegt dan ook op tijd de prioriteiten. Alleen zo kan hij de benodigde technologische investeringen definiëren.

Meer weten?

De resultaten van de Europese studie – 2018 Insight Intelligent Technology Index – vindt u hier: https://bit.ly/2R3wlV1


Bron: https://www.infosecuritymagazine.nl/2019/03/15/europese-it-afdelingen-luiden-alarmbel