Aangetaste reputatie zorgt voor financiële schade

Een datalek kost een bedrijf gemiddeld 3,29 miljoen euro per aanval. Dat wordt duidelijk uit het Cost of a Data Breach Report van IBM. De kosten van één gelekt (persoons)gegeven bedragen gemiddeld 124 euro.

Voor het rapport, dat samen met het Ponemon Institute is opgesteld, zijn wereldwijd meer dan drieduizend mensen gesproken die werken bij iets meer dan vijfhonderd organisaties

In het document zijn allerlei inzichten over kosten van datalekken beschreven. Zo wordt duidelijk dat de kosten verreweg het hoogste zijn in de Verenigde Staten, met daarachter het Midden-Oosten. Over Nederland zijn geen gegevens bekend.

Kosten per sector

Bij een vergelijking tussen de sectoren springt -qua kosten- de gezondsheidszorg erboven uit met een gemiddelde van bijna 6,5 miljoen euro per datalek. De energiesector en de financiële sector volgen kort daarachter.

Als het gaat om de hoeveelheid tijd die nodig is om een datalek te identificeren, dan zijn Brazilië, het Midden-Oosten en Latijns Amerika koploper. In die regio’s kost het gemiddeld meer dan driehonderd dagen om een datalek te vinden.

Aangetaste reputatie

De kosten waarmee bedrijven te maken krijgen na een datalek bestaan uit verschillende onderdelen. Uit het rapport wordt duidelijk dat zo’n 40 procent financiële schade ontstaat door zaken die bedrijven mislopen, zoals doorstroming in het klantenbestand, onderbrekingen in systemen en een aangetaste reputatie.

Het volledige rapport is hier te vinden.

Bron: https://www.agconnect.nl/artikel/datalek-kost-bedrijf-gemiddeld-33-miljoen-euro