Cyberveilig Nederland (CVN) heeft in samenwerking met enkele vanhaar leden,  de Nationale Politie en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) een Whitepaper Ransomware gepubliceerd. Doel van het whitepaper is het op een laagdrempelige manier bieden van inzicht en handelingsperspectief zodat organisaties zich beter kunnen beveiligen tegen cybercriminelen.

Cybercriminaliteit treft steeds meer organisaties en herstellen van een cyberincident is vele malen duurder dan vooraf investeren in weerbaarheid. Via een serie whitepapers wil CVN, gericht op de doelgroep Chief Information Security Officer (CISO) en security verantwoordelijkhe, bewustwording, inzicht én
handelingsperspectief bieden voor veelvoorkomende schadelijke cybermanifestaties.
Dat doen we in samenwerking met het NCSC, de Nationale Politie, andere stakeholders en verschillende van onze leden met specifieke kennis en ervaring over dit onderwerp.

Directeur NCSC, Hans de Vries: “Mooi dat de samenwerking van het NCSC met de cybersecurity sector zichtbaar wordt in dit whitepaper. Alleen door publiekprivaat samen te werken lossen we het steeds groter wordende probleem van ransomware op.”

Directeur Cyberveilig Nederland, Petra Oldengarm: “onze leden geven aan dat momenteel rond de 90% van hun incident respons capaciteit wordt besteed aan het helpen van organisaties die getroffen zijn door een ransomware-aanval. Daarom is het geen individueel probleem meer, maar een maatschappelijk probleem. Met dit Whitepaper geven we de eerste aanzet voor bedrijven hoe ze
zich beter kunnen beschermen tegen dit soort aanvallen.”

Dit eerste whitepaper is bedoeld als top-level document. We beschrijven op een laagdrempelige manier het fenomeen ransomware, de fases van de aanval, de sectoren en geven een aanzet tot de acties die organisaties kunnen ondernemen om zich te wapenen tegen ransomware. Zo maken we in het whitepaper een koppeling tussen de fasen van een ransomware-aanval en de type maatregelen
die je kunt nemen om een aanval te voorkomen.

Matthijs Jaspers, Nationale Politie: “Veel slachtoffers van ransomware hadden niet verwacht dat hun organisatie een potentieel doelwit voor cybercriminelen zou zijn. De realiteit is dat het iedereen kan overkomen en de gevolgen zijn vaak ernstig. Daarom is het belangrijk om de juiste maatregelen te nemen en samen op te trekken in de bestrijding: hoe eerder we in de ransomware-keten ingrijpen,
des te meer ellende we met elkaar kunnen voorkomen.”

Volgende whitepapers zullen zich meer verdiepen in andere aspecten van ransomware zoals varianten, enabling factoren als crypto-currency en de rollen van de verschillende dadergroepen en hoe slachtoffers daarmee te maken krijgen.

Het whitepaper is hier te vinden.

Bron: https://cyberveilignederland.nl/actueel/cyberveilig-nederland-publiceert-whitepaper-ransomware-en-ncsc