GRENZELOZE TOEGANG

Bijna een kwart van het mondiale dataverkeer gaat via Nederland en Nederland is één van de meest gedigitaliseerde samenlevingen ter wereld. Daarmee is Nederland interessant voor internetcriminelen. Zij kunnen wereldwijd toegang krijgen tot overheden, bedrijven en particulieren. Toenemende digitalisering maakt data toegankelijker en daardoor ook kwetsbaarder. Deze criminelen zijn niet aan tijd of plaats gebonden en hebben geen kostbare apparatuur nodig. Een laptop met een snelle internetverbinding is al voldoende!

ONZICHTBAAR RISICO

Ongeoorloofde toegang tot uw systemen en data is soms niet fysiek zichtbaar en wordt daardoor vaak niet direct opgemerkt. Ook is het moeilijk om vast te stellen hoe groot de schade is (denk aan diefstal of duplicatie van bedrijfsgevoelige informatie of relatiegegevens). Inbreuken zoals Phishing, Spyware of Hacking worden meestal niet direct opgemerkt. Dit in tegenstelling tot een DDos aanval of besmetting met Ransomware, waar je gelijk met het probleem geconfronteerd wordt.

BEDRIJFSRISICO ONDERSCHAT

In het verleden werden inbreuken en aanvallen vrijwel nooit openbaar gemaakt om onrust of imagoschade te voorkomen. Gewijzigde wetgeving, waaronder de ‘Meldplicht datalekken’ en zware boetes voor overtredingen, maakt duidelijk dat de risico’s reëel, ingrijpend en behoorlijk kostbaar zijn. Uit het feit dat de meeste bedrijven nog geen cyber security beleid hebben vastgelegd of adequate beschermingsmaatregelen hebben getroffen, mag worden opgemaakt dat deze risico’s nog steeds worden onderschat.

FEITEN OF FABELS?

U bent niet overtuigd, want u werkt niet in de cloud, u besteedt uw automatisering en systemen uit, u doet online geen (salaris)betalingen, u zet nooit gegevens op een USB-stick of laptop, u heeft geen bankrekeninggegevens van uw cliënten, uw personeel communiceert niet via email of social media? Dan mag u dit verhaal afdoen als een fabel.
Of heeft u twijfels, maar wilt u meer feiten zien? Kijk dan eens naar de cybersecuritymonitor 2017 van het CBS of het rapport van het Nationale Cyber Security Centrum.

INFORMATIE EN ADVIES

Heeft u behoefte aan meer informatie, of wilt u weten wat er specifiek in uw situatie op verzekeringsgebied mogelijk is? Neemt u dan vrijblijvend contact op.