Het grootste deel van de bedrijven met minstens 10 werknemers besteedt de ict-beveiliging uit, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om bescherming van data, het uitvoeren van beveiligingstests en het maken of onderhouden van beveiligingssoftware.

Drie kwart van de bedrijven laat deze werkzaamheden voornamelijk door derden verzorgen, terwijl een kwart dit vooral door het eigen personeel laat doen. Het aandeel bedrijven dat ict-beveiligingswerk voornamelijk uitbesteedt, varieert van 79 procent voor de kleinste bedrijven tot 43 procent voor de grootste bedrijven. Kleinere bedrijven besteden ict-beveiligingswerk dus veel vaker uit dan grote bedrijven. Kleinere bedrijven beschikken volgens het CBS niet altijd over de kennis en kunde om ict-beveiligingswerk zelf uit te voeren en wordt er daarom voor uitbesteden gekozen.

Alleen in de Informatie- en communicatiesector doet een meerderheid van bedrijven het ict-beveiligingswerk voornamelijk zelf (70 procent). Het CBS stelt dat gezien de aard van het werk in deze sector dit niet verwonderlijk is. bedrijven die in ict-beveiliging zijn gespecialiseerd behoren bijvoorbeeld ook tot deze sector. Bij de financiële instellingen doet 47 procent van de bedrijven het ict-beveiligingswerk zelf.

In de bouwnijverheid, de horeca, maar ook in de gezondheidszorg besteden bedrijven dit werk praktisch allemaal uit. “Net als de kleinere bedrijven zullen deze bedrijven vaak niet de kennis en kunde hebben om dit werk zelf te doen én niet de middelen om hier iemand voor aan te nemen. Daarnaast is het ook niet voor alle bedrijven nodig om een voltijds ict-beveiligingsmedewerker in dienst te nemen”, aldus het CBS.


Deze bijdrage verscheen op https://www.security.nl/posting/502433/CBS%3A+Meeste+bedrijven+besteden+ict-beveiliging+uit