Meer dan de helft van de Nederlanders maakt zich zorgen over de veiligheid op internet en heeft daarom wel eens van online activiteiten afgezien, zo beweert het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit geldt in even sterke mate voor mannen als voor vrouwen. Mensen van 25 tot 65 jaar zijn het meest terughoudend.

Jongere generatie het meest bezorgd

In deze leeftijdsgroep heeft 58 procent afgezien van bepaalde internetactiviteiten vanwege zorgen om de veiligheid. Voor 75-plussers ligt dit cijfer veel lager. Deze oudste leeftijdsgroep is ook het minst actief op internet. Als alleen de internetgebruikers van 75 jaar of ouder worden meegenomen, ligt het percentage dat bezorgd is nog steeds lager dan in andere leeftijdsgroepen. Het verschil tussen hoog- en laagopgeleiden is aanzienlijk: 65 tegen 41 procent vermijdt wel eens activiteiten online.

Vanwege zorgen om de veiligheid plaatsen mensen vooral minder vaak per­soonlijke informatie op sociale netwerksites. In 2015 hebben vier op de tien Nederlanders hiervan wel eens afgezien omdat zij zich zorgen maakten over de veiligheid. Daarnaast heeft ruim een kwart om die reden weleens besloten om bestanden zoals software of muziek niet te downloaden. Eén op de vijf heeft zijn online aankopen beperkt. Dat geldt ook voor het gebruik van draadloos internet buiten het eigen huis.

CBS01


Dit artikel verscheen op Security.nl en is gebaseerd op onderzoek van het CBS.