Bijna de helft (48 procent) van alle consumenten is wantrouwig over de manier waarop bedrijven omgaan met hun gegevens. Een op de vijf consumenten geen enkel bedrijf vertrouwt om zijn informatie veilig op te slaan. Bedrijven hebben dan ook een lange weg te gaan om het consumentenvertrouwen op te bouwen.

Dat blijkt uit onderzoek dat Verint, leverancier van Actionable Intelligence-oplossingen, uitvoerde in samenwerking met analyse- en consultancybureau Ovum en het Britse onderzoeksbureau Opinium onder meer dan 18.000 consumenten in negen verschillende landen, waaronder Nederland. Het percentage consumenten dat sceptisch is over de manier waarop bedrijven met informatie omgaan verschilt van land tot land. Zo is in het Verenigd Koninkrijk het percentage consumenten dat zich zorgen maakt, met 63 procent het hoogst. Poolse consumenten maken zich het minste zorgen. Toch geeft daar nog 28 procent van de ondervraagden aan wantrouwig te zijn.

verint-vertrouwen-consumenten-persoonsgegevens-2015

Ruim 4 op de 10 Nederlanders maakt zich zorgen

44 procent van de Nederlanders geeft aan bezorgd te zijn over de manier waarop bedrijven met persoonlijke informatie omgaan. Vijftien procent van de Nederlandse ondervraagden geeft aan geen enkel bedrijf te vertrouwen met de veiligheid van zijn gegevens. Gezien de verschillen in de diverse landen, doen bedrijven er goed aan om de manier waarop ze over dataverzameling communiceren, aan te passen aan de lokale markt. Verint noemt het belangrijk om transparant te zijn en om consumenten te verzekeren van een veilige gegevensverwerking.

Het vertrouwen in de wijze waarop bedrijven met persoonsgegevens omgaan is in iedere sector laag. Het vertrouwen is het grootste in de bancaire secotr. Desondanks vertrouwt zowel in Nederland als wereldwijd nog niet de helft (43 procent) van de respondenten erop dat zijn gegevens veilig zijn.

Weinig vertrouwen in nutsbedrijven en online retailers

Bij nutsbedrijven ligt dat percentage opvallend genoeg nog een stuk lager: daar is zowel in Nederland als wereldwijd slechts drie procent van de consumenten er gerust op dat deze bedrijven op een veilige manier met hun gegevens omgaan. Online retailers doen het op het gebied van consumentenvertrouwen het aller slechtst. Wereldwijd vertrouwt slechts twee procent erop dat zijn gegevens daar veilig zijn. In Nederland ligt dat met een procent nóg lager.

“Bedrijven moeten zich nu focussen op het opbouwen van consumentrelaties die zijn gefundeerd op vertrouwen”, aldus Nick Nonini, Managing Director EMEA bij Verint Enterprise Intelligence Solutions. “Dat komt erop neer dat de basis goed moet zijn. Dat ze technologie en analytics moeten inzetten om écht te begrijpen wat er in het hoofd van de consument omgaat. Die informatie moeten ze transparant gebruiken om ervoor te zorgen dat de juiste middelen worden ingezet om met veranderende behoeften, uitdagingen en vereisten om te gaan.”

Bron: Executive People