Veel bedrijven zijn zich niet goed bewust van de cyberrisico’s die ze lopen en sluiten daarom geen cyberverzekering af, dat blijkt uit een rondgang van Channelconnect bij enkele verzekeraars. ‘Veel ondernemers hebben het idee dat de beveiliging in hun organisatie goed geregeld is.’

Het bewustzijn en het gevoel van noodzaak onder de ondernemers voor een cyberverzekering is nog relatief laag, constateert Rob Zijl, Manager Products & Markets Schade bij Allianz. Ook Centraal Beheer bevestigt dat beeld. Toch zijn er in 2018 wel meer cyberverzekeringen afgesloten dan in 2017. Recente marktcijfers ontbreken overigens. In de periode 2015-2017 zou er een stijging van het premievolume van 10 miljoen naar meer dan 20 miljoen zijn geweest.

Uit de recente Ondernemersbarometer blijkt dat 1% van de zzp’ers en 11% van het klein MKB een cyberverzekering heeft afgesloten. In het groot MKB geeft 34% aan een cyberverzekering te hebben.

De behoefte aan een cyberverzekering groeit, omdat ondernemers het zien als soort vangnet. Een cyberverzekering vergoedt de kosten die ontstaan bij een datalek, maar biedt ook concrete hulp als een cyberincident zich voordoet. Ook deze crisiskosten en eventuele aansprakelijkheidsschade worden veelal bij een cyberverzekering vergoed

Grotere bedrijven

Bij Allianz wordt de cyberverzekering vooral veel afgesloten door bedrijven die gegevens van personen of bedrijven verwerken, zoals in de financiële of zakelijke dienstverlening. Maar ook in andere sectoren groeit de belangstelling, vooral bij grotere MKB-bedrijven. “We spelen met onze cyberverzekering in op een groeiende behoefte van bedrijven die in toenemende mate afhankelijk zijn van ICT-middelen. Zij willen het financiële risico dat gepaard gaat met een cyberincident verzekeren”, aldus Eunice Pleumeekers, communicatieadviseur bij Centraal Beheer.

De markt voor cyberverzekeringen is nog pril in Nederland. Diverse verzekeraars in Nederland zijn in 2018 pas gestart met het aanbieden van een cyberverzekering. In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk is het afsluiten van een verzekering tegen cyberincidenten al veel normaler.


Bron: https://channelconnect.nl/securitydossier/2019/01/24/behoefte-aan-cyberverzekeringen-groeit-langzaam