Op 25 mei treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Maar veel ondernemers zullen de deadline van deze nieuwe privacywet niet halen, vrezen ook VNO-NCW en MKB-Nederland.

‘De wet is te complex voor veel ondernemers.’

Ieder bedrijf doet wel iets met data

Begin mei bleek, uit onderzoek van de MKB Servicedesk, dat zeven op de tien mkb-bedrijven nog onvoldoende was voorbereid op de nieuwe privacywet. Eenzelfde beeld schetsen juridisch dienstverlener DAS en de branchevereniging voor data- en marketingbedrijven DDMA afgelopen zaterdag in Trouw. Dat komt enerzijds door achterstallig privacyonderhoud, want het besef van privacy is de afgelopen jaren onvoldoende ingetreden. En dat ondanks dat ieder bedrijf tegenwoordig wel ‘iets doet met data’.

Privacywetgeving is niet helder

Het bewustzijn dat er ‘iets’ moet gebeuren op het AVG-terrein is inmiddels gegroeid. Maar ondernemers lopen vast op de complexiteit van de wet, constateren de ondernemingsorganisaties. ’99 artikelen in behoorlijk juridische taal, ga er maar aan staan als drukke mkb’er’. Ook voor grotere bedrijven is de wet enorm lastig. ‘Het klopt dat de privacywetgeving niet helder is. Er staan veel open normen in zoals ‘adequaat’ en ‘passend’ en termen als doelbinding en gegevensbeschermingseffectbeoordeling. Volgens mij win je met dat laatste woord scrabble, maar als ondernemer moet je er echt iets van vinden. Dat is niet eenvoudig’, aldus een privacydeskundige van Verdonck Klooster & Associates, een bureau dat elk jaar de Nationale Privacy Benchmark publiceert in Trouw.

AVG-toolkit voor branches

VNO-NCW en MKB-Nederland roepen ondernemers op om aan de slag te gaan met de AVG of er vaart mee te maken en niet langer deze moeilijke klus uit te stellen. Intussen zijn de ondernemingsorganisaties in overleg met het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Autoriteit Persoonsgegevens over de financiering van ‘AVG-toolkits voor branches’. Want het gaat er volgens alle betrokken partijen om dat de privacy goed geregeld wordt.


Bron: https://www.vno-ncw.nl/nieuws/avg-deadline-nadert-wet-complex-veel-ondernemers-halen-het-niet