In 2019 werden in totaal 4.700 cybercrime-misdrijven geregistreerd. Dit komt neer op gemiddeld bijna 13 misdrijven per dag. De politie moest het afgelopen jaar veel vaker in actie komen voor cybercriminaliteit. Het aantal misdrijven nam namelijk met 65,6 procent toe. Dit en meer blijkt uit een analyse van Dutch-Tech Magazine. De techblog onderzocht hiervoor data van de politie over de afgelopen 8 jaar.

De afgelopen 8 jaar werden 22.575 cybercrime-misdrijven genoteerd. Dit komt neer op gemiddeld 2.821 delicten per jaar. Sinds 2016 is echter sprake van een jaarlijkse toename. Waar het aantal cybercrime-misdrijven in 2017 nog steeg met 23,1 procent, nam de stijging in 2018 toe met 27,4 procent. Afgelopen jaar laat een (nog) sterkere toename zien van liefst 65,6 procent. Hoogstwaarschijnlijk ligt het aantal cybercrime-misdrijven in werkelijkheid nog hoger, daar slachtoffers van internetcriminaliteit -ten opzichte van slachtoffers van andere misdrijven- veel minder vaak bereid zijn aangifte te doen.

Cybercriminaliteit vaker aan de orde in grote steden

In 91 procent van de Nederlandse gemeenten werd afgelopen jaar minstens 1 cybercrime-misdrijf gepleegd. Vooral in de grote steden wordt cybercrime, naar verhouding, vaker gepleegd. Er is een duidelijke verdeling te zien in aantallen, waar er 11 gemeenten zijn die meer dan 65 geregistreerde cybercrime-misdrijven noteerden. Deze ‘top 11’ bestaat vooral uit Noord-Hollandse gemeenten. Amsterdam is online -landelijk gezien- het minst veilig; hier werden in totaal 300 internet delicten geregistreerd.

Grote regionale verschillen

Zowel op provinciaal niveau als op gemeentelijk niveau zijn grote verschillen te zien in het aantal geregistreerde cybercrime-misdrijven. Noord-Holland had afgelopen jaar de meeste delicten. Ook Zuid-Holland en Noord-Brabant kenden relatief veel cybercriminaliteit.
Limburg had aan de andere kant de minste registraties en ook Flevoland had een relatief veilig digitaal jaar. Op gemeentelijk niveau zijn alle verschillen in te zien op de onderzoekspagina van Dutch-Tech.

Bron: https://www.securitymanagement.nl/aantal-cybercrime-misdrijven-toegenomen-met-655-procent