Volgend jaar wordt 96 miljard dollar uitgegeven aan IT-beveiliging. Dat is ruim 8 procent meer dan dit jaar. En nog meer dan de 93 miljard die Gartner een paar maanden geleden nog had verwacht voor 2018.

Volgens marktonderzoeker Gartner stijgen de uitgaven aan security als gevolg van meer wettelijke regelgeving. Ook is men zich steeds beter bewust van de toename van dreigingen en zorgt de evolutie richting meer digitalisering van zakelijke strategieën voor hogere uitgaven aan IT-beveiliging.

Volgens Gartner hebben grote aanvallen, zoals die met WannaCry, Non-Petya en de recente hack op Equifax een direct effect op de uitgaven aan IT-beveiliging. Het effect van zulke grote aanvallen houdt bovendien volgens Gartner zeker drie jaar aan. Uit een eerder onderzoek van Gartner bleek al dat een datalek de belangrijkste aanleiding is voor organisaties om meer uit te geven aan IT-beveiliging.

Het sterkst groeien de uitgaven aan testen, outsourcing en SIEM (security information and event management).

GDPR
Wettelijke regelgeving zorgt eveneens voor een flinke toename in de security-investeringen. Dat geldt zeker voor de GDPR, die medio volgend jaar ingaat, maar ook voor de Chinese cybersecuritywet die vorig jaar van kracht werd. Hierdoor stijgen de uitgaven aan tools voor databeveiliging, priviliged access management en SIEM.

Aan outsourcing van securitydiensten zal 18,5 miljard dollar worden uitgegeven, wat 11 procent meer is dan dit jaar. Dat komt vooral door het almaar groeiende tekort aan security-experts.

De komende vijf jaar zal veel groei te verwachten zijn in tools en diensten voor detectie en respons.


Bron: https://www.agconnect.nl/artikel/2018-bijna-100-miljard-aan-security-uitgaven